Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat wordt duurder in 2015?

Zoals bij elk nieuw jaar worden een rist producten en diensten duurder. Vaak zult u ook zelf wat dieper in de buidel moeten tasten omdat de overheid de steun terugschroeft. Met welke extra kosten wordt u vanaf 1 januari geconfronteerd? En welke andere maatregelen gaan bij de start van het nieuwe jaar in?
©BELGA

Elektriciteit

In Vlaanderen gaan de distributienettarieven met gemiddeld 24 procent omhoog, een gevolg van een inhaalbeweging die de distributienetbedrijven moeten doorvoeren omdat de aangerekende tarieven de voorbije jaren fors onder hun werkelijke kosten lagen. Daardoor zal de elektriciteitsfactuur met gemiddeld 8,4 procent stijgen. Voor een gemiddeld gezin zal de factuur met 53 euro oplopen tot 684 euro per jaar. De prijsstijging hangt echter sterk af van de regio waar u woont en van de intercommunale die er actief is.

Postzegels

Bij de aankoop van 10 zegels of meer betaalt u vanaf 1 januari 0,72 euro in plaats van 0,70 euro per postzegel. Per stuk blijft het tarief 0,77 euro. Ook voor internationale zendingen stijgt de prijs.

Bedrijfswagens

Wie een bedrijfswagen ter beschikking heeft, betaalt vanaf 1 januari 2,5 à 3 procent meer belastingen op dat voordeel, een gevolg van de jaarlijkse aanpassing van de CO2-uitstoot.

©BELGA

Woonbonus

Wie na 1 januari 2015 een lening aangaat voor de aankoop, de bouw of de renovatie van de enige en eigen woning, krijgt nog altijd een belastingvermindering. Maar die korting op de belastingfactuur zal minder groot zijn dan voor een woonkrediet dat nog voor een notaris is verleden voor 31 december 2014.

Voortaan mag u in Vlaanderen minder kapitaalaflossingen, intresten en premies voor een schuldsaldoverzekering inbrengen: het plafond ligt op 1.520 euro per belastingplichtige, in de eerste tien jaar verhoogd met 760 euro. Voor leningen tot 31 december 2014 is het 2.280 euro plus tien jaar de verhoging van 760 euro.

Hebt u op het einde van het jaar waarin u de lening afsloot minstens drie kinderen ten laste, dan kunt u het basisbedrag met nog eens 80 euro verhogen.

Voorts wordt de belastingvermindering voor leningen vanaf 1 januari berekend als 40 procent van het ingebrachte bedrag. Voor leningen tot eind 2014 wordt de vermindering berekend tegen het marginale tarief, wat dus kan oplopen tot 50 procent.

Beurstaks

Wie aandelen koopt of verkoopt, zal vanaf 1 januari op het hele bedrag een beurstaks moeten betalen van 0,27 procent in plaats van de huidige 0,25 procent. De maximale beurstaks die u moet betalen wordt opgetrokken van 740 naar 800 euro. Ook voor beleggingsfondsen gaat de beurstaks de hoogte in. Vanaf 2015 betaalt u 1,32 procent in plaats van 1 procent als u een fonds van het kapitalisatietype - dat is een fonds dat geen dividenden uitkeert- verkoopt. Ook dat plafond wordt opgetrokken en gaat van 1.500 naar 2.000 euro. Op fondsen die wel een dividend uitkeren, betaalt u geen beurstaks, maar wel een roerende voorheffing van 25 procent op het dividend.

Volwassenenonderwijs

Het inschrijvingsgeld voor volwassenonderwijs wordt opgetrokken van 1,15 naar 1,50 euro per lestijd. De sociale correcties blijven wel behouden.

©Ton Hendriks/Hollandse Hoogte

Renoveren

De Vlaamse overheid maakt voortaan een onderscheid tussen een ingrijpende energetische renovatie en een gewone. Een renovatie is ingrijpend als u de technische installaties zoals de verwarming, de verlichting of het sanitair volledig vervangt en minstens 75 procent van de buitenmuren (na-)isoleert. Zo’n renovatie moet aan allerhande eisen voldoen op het vlak van energieprestatie, ventilatie of warmtedoorlating. Die bijkomende isolatienormen maken verbouwen onvermijdelijk duurder. Bij een gewone renovatie worden voortaan ook minimale eisen opgelegd als u het dak, de vloeren of de muren bijkomend isoleert. Sinds 1 december komt u niet meer in aanmerking voor een renovatiepremie, maar voor een belastingvermindering van maximaal 3.333 euro over drie opeenvolgende jaren.

Downloaden

Wie diensten aankoopt via het internet, en daar hoort ook het downloaden van apps, spelletjes, muziek, films, e-boeken of software bij, moet voortaan btw betalen als die worden aangekocht bij een provider uit een ander EU-land. Het tarief is afhankelijk van het land waar de koper is gevestigd.

©Frank Muller/Hollandse Hoogte/Hollandse Hoogte

Ziektekosten

Het bedrag dat u zelf moet neertellen voor een bezoek aan een oogarts, gynaecoloog, orthopedist, uroloog of de neus-, keel en oorarts stijgt van 8,23 naar 12 euro. De tarieven bij huisartsen en specialisten zelf blijven in 2015 wel ongewijzigd. Artsen en ziekenfondsen hebben daarover een akkoord bereikt.

Geen premie voor oudere werklozen

Oudere werklozen krijgen geen anciënniteitstoeslag meer. Wie na 1 januari werkloos wordt, zal bovenop de werkloosheidsvergoeding geen premie meer krijgen, ook niet als hij minstens 55 jaar oud is en minstens een jaar werkloos blijft.

Verzekeringspremies

Marktleider AG Insurance kondigde al een lichte stijging aan van de premies voor autopolissen. De verplichte BA-autoverzekering wordt op jaarbasis gemiddeld 7 euro duurder in 2015. In de woningverzekering stijgt het tarief voor de verplichte waarborg natuurrampen voor een eigenaar met 3 euro tot 5 euro per jaar. Het is nog niet duidelijk of andere verzekeraars zullen volgen. Bij KBC ligt een premieverhoging voor autopolissen nog ter discussie. De premies voor woningpolissen stijgen bij KBC met 1 procent. Ethias, Belfius Insurance en Axa laten weten dat ze voorlopig geen premieverhogingen voor schadeverzekeringen doorvoeren. Andere verzekeraars zoals Baloise beslissen pas later of ze de tarieven bijsturen.

Verkeersboetes

Recidivisten zullen zwaarder gestraft worden. Wie binnen de drie jaar twee zware verkeersovertredingen begaat, krijgt behalve een geldboete een rijverbod van minstens drie maanden. Bovendien moeten het theoretisch en praktisch rijexamen alsook medische en psychologsiche tests worden afgelegd.

Wat verandert in 2015?

Voorts gaan nog maatregelen in met een wat onrechtstreeksere impact op uw portemonnee.

Hoger nettoloon werknemers

De regering-Michel plant een slimme indexsprong waardoor de lonen geen gelijke tred meer houden met de levensduurte. Hoe de indexsprong concreet vorm zal krijgen, is nog onduidelijk. De loonindexering verschilt immers naargelang de sector.

Hoe dan ook, om de negatieve gevolgen van een indexsprong te vergulden zullen de lonen minder zwaar belast worden. Werknemers krijgen dus vanaf 1 januari meer netto van hun loon in handen. Die belastingverlaging gebeurt via een verhoging van de forfaitaire beroepskosten. Werknemers die hun werkelijke beroepskosten bewijzen, zelfstandigen en vrije beroepen halen geen voordeel uit deze maatregel.

Onbeperkt bijverdienen gepensioneerden

Gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat hun pensioen verminderd of zelfs geschorst wordt.

Minimumpensioen

Wie een gemengde loopbaan heeft, bijvoorbeeld wie tijdens zijn loopbaan zelfstandige en werknemer was, zal sneller in aanmerking komen voor een minimumpensioen.

Chronisch zieken

©ANP XTRA

Tot nu was het voor het chronisch zieken zoals kankerpatiënten of diabetici vaak moelijk een schuldsaldoverzekering af te sluiten voor een woonkrediet. De wet-Partyka, die op 1 januari in werking treedt, moet een schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken toegankelijker maken.

Meer tijdskrediet voor zorg

De mogelijkheid om ‘gemotiveerd’ tijdskrediet op te nemen wordt verruimd. Wie de zorg wil opnemen voor andere personen en daardoor minder gaat werken, krijgt een uitkering van de RVA gedurende 48 maanden in plaats van de huidige 36. Dat geldt als werknemers de zorg opnemen voor kinderen tot 8 jaar, voor mensen die palliatieve zorgen behoeven, voor gezins- of familieleden die zwaar ziek zijn of voor gehandicapte kinderen tot de leeftijd van 21 jaar.

Wie een opleiding wil volgen krijgt, net als nu, gedurende 36 maanden onderbrekingsuitkeringen van de RVA.

Maar opgelet! De periodes waarin de RVA uitkeringen toekent mogen samen niet meer bedragen dan 48 maanden.

Omgekeerd zal de RVA niet langer een uitkering betalen voor tijdskrediet ‘zonder motief’. De niet-gewerkte dagen zullen ook niet langer meetellen voor de berekening van uw pensioen.

Landingsbanen

Wie aan het einde van de loopbaan wat minder wil werken, zal voortaan pas vanaf de leeftijd van 60 jaar een uitkering krijgen van de RVA voor dat specifieke tijdskrediet. Tot nu was dat mogelijk vanaf 55 jaar, voor bepaalde werknemers al vanaf 50 jaar.

Voor specifieke groepen zoals zware beroepen, nachtwerk of lange loopbanen, blijft een landingsbaan vanaf 55 jaar mogelijk als het paritair comité van de sector daarvoor het licht op groen zet. Ook voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering zijn landingsbanen mogelijk vanaf 55 jaar.

Pensioenbonus afgeschaft

De pensioenbonus wordt afgeschaft voor iedereen die voor 1 december 2014 nog geen rechten opbouwde. De pensioenbonus is een extraatje bovenop het wettelijk pensioen. De bonus kon opgebouwd worden door wie minstens een jaar langer werkt nadat hij/zij met vervroegd pensioen kon. Extra gewerkte dagen leveren dus geen extra pensioen meer op. Aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar verandert in 2015 nog niets.

Overlevingspensioen

Bij vroegtijdig overlijden van de echtgenoot/echtgenote, wordt de leeftijd waarop de weduwe/weduwnaar recht krijgt op een overlevingspensioen progressief opgetrokken met zes maanden per jaar tot 50 jaar in 2025. Nu wordt het overlevingspensioen of weduwepensioen toegekend aan de overlevende echtgenoot als die minstens 45 jaar is en minstens één jaar met de overleden werknemer gehuwd was op het ogenblik van het overlijden.

©BELGAIMAGE

Proton

Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om Proton op te laden. In principe zal het ook niet meer mogelijk zijn om nog betalingen met Proton te doen, tenzij handelaars het betaalmiddel uitzonderlijk nog zouden aanvaarden. Vanaf 28 februari zal er nergens nog met het systeem betaald kunnen worden.

Sociale bijdragen zelfstandigen

Vanaf 1 januari worden de sociale bijdragen van zelfstandigen aan de hand van het inkomen van het lopende jaar berekend en niet langer in functie van de drie afgelopen jaren. De nieuwe berekeningsformule is bedoeld om dichter aan te leunen bij de schommelingen van het inkomen. Zelfstandigen betalen vanaf nu voorlopige bijdragen die twee of drie jaar later geregulariseerd worden

Papieren maaltijdcheques

De geldigheidsduur van papieren maaltijdcheques zal vanaf 2015 elke maand met één maand afnemen. Zo zullen de papieren maaltijdcheques die medewerkers in januari ontvangen 12 maanden geldig zijn en degene die ze in februari ontvangen 11 maanden, in maart nog maar 10 maanden enzovoort. Vanaf 2016 zullen alleen nog elektronische maaltijdcheques uitgegeven worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud