Wat zijn uw opties als uw ex het onderhoudsgeld niet betaalt?

©ANP XTRA

Het gebeurt nog te vaak dat de vader of de moeder van uw kinderen weigert het onderhoudsgeld te betalen. Welke stappen kunt u dan ondernemen?

Ex-partners die de onderhoudsverplichting aan hun laars lappen, zijn geen uitzonderingen. Volgens cijfers die de federale overheidsdienst Financiën begin juni bekendmaakte, blijft zo’n 300 miljoen euro aan onderhoudsgeld onbetaald. En dan gaat het alleen over de achterstallen die de Dienst voor Achterstallige Onderhoudsvorderingen (Davo) probeert te recupereren.

Niet iedereen klopt bij Davo aan. Beschikt u over een vonnis of een akte van een notaris waarin het onderhoudsgeld is bepaald, dan kunt u ook terecht bij een gerechtsdeurwaarder. En bij een zogenaamde sommendelegatie hoeft u niet eens een beroep te doen op Davo of op een gerechtsdeurwaarder. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende kanalen om het onderhoudsgeld toch te innen?

Gerechtsdeurwaarder

Als u over een vonnis of een notariële akte beschikt, kan de gerechtsdeurwaarder meteen de beslagprocedure tegen de onderhoudsplichtige instellen. ‘Meestal resulteert dat in een beslag op het loon van de onderhoudsplichtige’, zegt gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt. ‘Als we onderhoudsgeld innen, kunnen we trouwens het volledige loon, de volledige werkloosheidsvergoeding of het totale leefloon van de onderhoudsplichtige innen.’

De kosten van zo’n beslagprocedure kunnen oplopen tot 1.000 euro, maar de onderhoudsplichtige moet ze betalen. Daar hoort wel een kanttekening bij. Als uw ex zijn job verliest en de gerechtsdeurwaarder de kosten van beslag niet op hem of haar kan verhalen, draait u zelf voor de kosten op. Het heeft dus geen zin er een gerechtsdeurwaarder op uit te sturen als uw ex niets heeft.

Merk op dat de gerechtsdeurwaarder een bemiddelende rol heeft en de onderhoudsplichtige in elke fase van de beslagprocedure een afbetalingsplan kan toestaan.

Sommendelegatie

Als u over een vonnis beschikt waarin de rechter de sommendelegatie toestaat, moet u geen beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Want dan kunt u het loon van uw ex rechtstreeks bij zijn of haar werkgever innen. Sommendelegatie kan ook voor andere bedragen waar de onderhoudsplichtige recht op heeft, zoals kinderbijslag.

U kunt de griffie van de rechtbank waar het vonnis is uitgesproken vragen die beslissing mede te delen aan de werkgever van uw ex. Die kan het vonnis niet naast zich neerleggen en is dan verplicht om de (achterstallige) onderhoudsgelden rechtstreeks aan u over te maken.

Sommendelegatie wordt niet altijd toegestaan. De rechters staan zo’n ingrijpende maatregel alleen toe als er een risico bestaat dat uw ex zijn onderhoudsplicht niet vrijwillig of regelmatig zal uitvoeren.

Davo

Doet u een beroep op Davo, dan kan die dienst u een gedeelte van het achterstallige onderhoudsgeld voorschieten, althans als uw inkomen niet hoger is dan 1.800 euro netto per maand, te vermeerderen met 66 euro per kind ten laste ( het dubbele voor een gehandicapt kind). Het voorschot is beperkt tot 175 euro per maand. Hoewel dat bedrag lang niet volstaat om alle uitgaven te betalen, komt u daarmee toch al een stapje verder.

Hebt u de aanvraag tot tegemoetkoming bij Davo voor het eerst na 1 januari 2015 ingediend, dan is de tussenkomst van Davo gratis. Uw ex moet de onderhoudsgelden en de achterstallen wel rechtstreeks aan die dienst betalen. Boven op het achterstallige onderhoudsgeld betaalt uw ex Davo 13 procent als compensatie voor de kosten.

Anders is de situatie als u al voor 1 januari een aanvraag tot tegemoetkoming bij Davo had ingediend. Dan moet u wel een deel van de kosten betalen, namelijk 5 procent op het bedrag dat Davo bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Voor aanvragen ingediend voor 1 januari 2015 moet de onderhoudsplichtige 10 procent (in plaats van de huidige 13 procent) betalen. Klopt u aan bij Davo, dan kunt u daar nooit uw broek aan scheuren. Als de dienst niets kan invorderen, hoeft u ook niets te betalen.

Sinds begin dit jaar moet Davo er niet langer op toezien dat de onderhoudsplichtige het bedrag van een leefloon overhoudt. Net als de gerechtsdeurwaarder kan Davo dus het totale leefloon innen. Davo maakt de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder niet helemaal overbodig. Vaak zal de dienst pas een dossier openen nadat u het vonnis of de akte van een notaris aan de onderhoudsplichtige hebt laten betekenen (kostprijs circa 300 euro). Zo’n betekening verloopt noodgedwongen door een gerechtsdeurwaarder en moet verhinderen dat Davo een dossier opent op basis van een rechterlijke uitspraak waartegen uw ex nog hoger beroep kan aantekenen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n