Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zorgpremie wordt weer een euro duurder

Het bedrag voor de zorgpremie wordt voor dit jaar opgetrokken van 53 naar 54 euro. Daarmee gaat de trend verder dat er elk jaar een euro bij komt.
©Photo News

In de loop van februari hebt u via de post of e-mail een uitnodiging tot betaling ontvangen voor de zorgpremie van 2021. U hebt tot 30 april om die betaling te doen.

De zorgpremie is in zekere zin een Vlaamse laag die boven op de federale sociale zekerheid komt. Het geld gaat naar meer dan 300.000 zwaar zorgbehoevenden in Vlaanderen om hun niet-medische zorgkosten, zoals poetshulp, mobiliteitshulpmiddelen, residentiële ouderenzorg, gezinszorg en centra voor kort verblijf te bekostigen.

Verplichte bijdrage

Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder dan 25 is, betaalt verplicht een jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming aan een van de zes erkende zorgkassen in Vlaanderen. Het bedrag is wettelijk bepaald en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor dit jaar bedraagt de premie 54 euro. Had u op 1 januari van vorig jaar recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u 27 euro. Wie maandelijks een zorgbudget ontvangt, moet de zorgpremie niet apart betalen. Die wordt in april ingehouden van het zorgbudget.

Als u de zorgpremie niet betaalt, moet uw zorgkas dat melden aan de Vlaamse overheid. Zonder te betalen kunt u overigens geen beroep doen op een zorgbudget als u daarvoor in aanmerking komt. Na twee keer niet betalen krijgt u een aangetekende brief in de bus met de vraag om de verschuldigde zorgpremies te betalen.

Boete

Betaalt u de achterstallige zorgpremies vóór 30 april, dan krijgt u geen boete. Doet u dat niet, dan krijgt u een boete van 250 euro. Voor wie op 1 januari van het jaar voor de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt de boete slechts 100 euro. Naast die boete moet u ook nog altijd de verschuldigde zorgpremies betalen.

Vlamingen die in Brussel wonen, kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op een tegemoetkoming. Betaalt u twee keer uw zorgpremie niet of onvolledig, dan wordt uw lidmaatschap geschrapt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud