netto

Is uw budget bestand tegen de crisis?

De economische crisis heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de Europese gezinnen. Toch brengen de Belgen het er beter van af dan de meeste andere Europese inwoners.

(netto) - De gevolgen van de crisis doen zich duidelijk voelen. Bovendien is de, of althans de perceptie, nog verergerd. Dat blijkt uit een Eurobarometer-enquête. De Belgen doen het blijkbaar iets beter dan gemiddeld. Zij zien de komende maanden met vrij veel vertrouwen tegemoet.

Kwestie van perceptie

De crisis en de roep om besparingsmaatregelen beïnvloeden de armoedeperceptie. De burgers van de Europese Unie (EU) menen dat de armoede in hun eigen streek (60 procent) of land (75 procent) de voorbije 12 maanden is toegenomen. "Heel wat Europeanen hebben het vandaag moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Laszlo Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Integratie.

Lees ook: "Voelt u zich ook arm?"

De dagelijkse gezinsuitgaven

De Belgen ondervinden momenteel geen grote problemen. 57 procent zegt niet de minste moeite te hebben om de huishoudelijke rekeningen te betalen en zijn kredieten af te betalen (tegenover 45,9 procent in de EU). Eén op de drie gezinnen in ons land kent af en toe financiële problemen en 8 procent komt maar net rond.

Eén op de zes Europeanen verklaart dat hun gezin het voorbije jaar minstens een keer over te weinig geld beschikte om facturen te betalen of voedsel of andere levensnoodzakelijke producten te kopen. Slechts 10 procent van de Belgen geeft aan op dat vlak in moeilijkheden te verkeren. Liefst 89 procent zegt niet de minste problemen te ondervinden!

Welke betalingsmoeilijkheden?

Op het moment van de enquête had 20 procent van de Europese gezinnen het moeilijk om facturen te betalen en kredieten af te betalen. Voor 15 procent was dat een constante worsteling, 3 procent kon een aantal rekeningen en aflossingen niet betalen en 2 procent had ernstige financiële problemen zodat meerdere facturen onbetaald bleven.

Ongeveer 30 procent van de Europese burgers heeft het steeds moeilijker om kosten voor gezondheidszorg te betalen. 13,6 procent van de Belgen vindt dat zijn situatie ‘iets moeilijker’ geworden is en 13,2 procent vindt het ‘veel moeilijker’ dan vroeger. Maar de meesten (63 procent) zeggen dat ze geen verandering merken.

De Belgische nuchterheid

De Belgen zien hun financiële toekomst met een gezonde dosis realisme en vertrouwen tegemoet. 71,3 procent (tegenover 52,2 procent van de Europeanen) denkt dat hun financiële toestand de volgende 12 maanden niet zal veranderen. Slechts 18,2 procent (tegenover 28,4 procent) vreest dat hun situatie erop achteruit zal gaan. De echte optimisten die een verbetering verwachten (9,5 procent) zijn wel minder talrijk dan in de andere EU-landen (16,9 procent).

De meeste Belgen zijn ervan overtuigd hun huur te kunnen blijven betalen of hun lening terug te betalen. De meesten zijn in staat om een onvoorziene uitgave van 1.000 euro te betalen. Het risico dat zulke onverwachte uitgave een probleem vormt, is volgens 57,8 procent (EU: 35,8 procent) ‘onbestaande’ en volgens 16,2 procent (EU: 17,3 procent) ‘erg klein’.

Werkgelegenheid

Door de moeilijke en instabiele economische context, is 18 procent van de Europeanen ‘niet echt zeker’ of ‘helemaal niet zeker’ dat ze hun job de komende 12 maanden zullen behouden. De Belgen zijn de grootste optimisten. 47 procent is erg zeker en 31,1 procent tamelijk zeker dat zij hun job niet zullen verliezen.

Bijna de helft van de Europeanen vindt het ‘weinig waarschijnlijk’ tot ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat zij binnen zes maanden een nieuwe job vinden in geval van ontslag. De Belgen zijn heel wat optimistischer: op de vraag hoe groot zij de kans inschatten om een nieuwe job te vinden (op een schaal van 1 tot 10), geven velen zich een 10 (17 procent), een 7 (14,4 procent), een 5 (12,7 procent) of een 8 (11,2 procent).

Pensioen

Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, verwacht 73 procent van de Europeanen dat de pensioenen zullen dalen, dat ze langer zullen moeten werken of meer sparen. 20 procent vreest dat hun pensioen onvoldoende zal zijn om fatsoenlijk rond te komen. De Belgen zijn iets minder ongerust dan de meeste andere. Wellicht zijn ze zich beter bewust van wat er op het spel staat en bereiden ze zich dus goed voor. Opmerkelijk is wel dat 36,5 procent van de Belgen, tegenover 25,9 procent in de hele EU, verwacht dat zij meer zullen moeten sparen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content