netto

Vermijd opzegkosten als u van energieleverancier verandert

©PHOTONEWS

Als u het contract met uw energieleverancier vroegtijdig beëindigt, riskeert u verbrekingsvergoedingen te moeten betalen. Tenzij u nieuwe klant van Lampiris bent.

(netto) – Sinds 19 september biedt Lampiris aan alle nieuwe klanten een contract aan zonder verbrekingskosten en zonder opzegtermijn bij vroegtijdige beëindiging. "Het aanbod zal minstens vier maanden worden getest. Afhankelijk van de reacties van de consument en de markt als geheel, zal Lampiris evalueren of het zinvol is om het initiatief te verlengen", luidt het persbericht van de leverancier van groene energie. Daarmee zorgt Lampiris voor een echte vernieuwing op de gas- en elektriciteitsmarkt.

Meestal wordt immers bij vroegtijdige verbreking van een contract een forfaitaire vergoeding aangerekend. "Als een klant zijn contract 6 maanden voor vervaldag opzegt, rekenen wij een verbrekingsvergoeding van 50 euro aan. In alle andere gevallen bedraagt de vergoeding 75 euro", zegt Anne-Sophie Huge, woordvoerster van Electrabel. Alle andere energieleveranciers op de Belgische markt passen dezelfde tarieven toe.

Die verbrekingsvergoedingen worden echter niet automatisch aangerekend. Afhankelijk van de algemene voorwaarden van uw leverancier, kunt u een contract van bepaalde duur opzeggen met een opzegging van 1 tot 2 maanden. Ook een contract van onbepaalde duur kunt u zonder verbrekingsvergoeding opzeggen op voorwaarde dat u een opzegtermijn van minstens één maand respecteert. In beide gevallen moet u de opzeg per aangetekend schrijven meedelen. Er is ook geen verbrekingsvergoeding verschuldigd bij overlijden of verhuis naar het buitenland.

Anne Grandjean, woordvoerster van Luminus, waarschuwt dat de opzegtermijn ingaat op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd betekend.

De concurrentie laten werken

Bruno Venanzi, mede-gedelegeerd bestuurder van Lampiris, legt uit: "Die opzegkosten vormen een rem op de liberalisering van de markt, die in België op zijn minst voorzichtig te noemen is." De meeste Belgische gezinnen zijn sinds die liberalisering trouwens nog nooit van leverancier veranderd. Volgens de cijfers van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) verandert jaarlijks slechts 6 procent van de Belgen van energieleverancier.

Met deze actie wil Lampiris de concurrentie dus laten werken. De energieleverancier wil ook een duidelijke boodschap aan de consument geven: "Wie niet tevreden is over onze prijzen of diensten, heeft het recht om ons te verlaten. We willen dat onze klanten blijven omdat ze tevreden zijn, niet omdat ze daartoe gedwongen zijn!"

Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) heeft het initiatief van Lampiris gunstig onthaald. "Dankzij het voorstel van Lampiris kan de relatie tussen de energieleverancier en zijn cliënten alleen maar verbeteren. Lampiris geeft het goede voorbeeld. Hopelijk laten de andere marktspelers zich daardoor inspireren", zegt Marc Vandercammen, directeur van het OIVO.

Zin om van leverancier te veranderen?

Een doorsneegezin van 4 personen met een verbruik van 3.500 kWh per jaar kan gemiddeld 50 euro besparen door een nieuw bevoorradingscontract voor elektriciteit af te sluiten (in plaats van het contract dat automatisch wordt aangeboden). Voor gas loopt de gemiddelde besparing bij een jaarlijks verbruik van 2.300 kWh zelfs op tot 250 à 300 euro per jaar. Bent u sinds de liberalisering van de markt nog niet van energieleverancier veranderd, dan is het dus hoog tijd om de tarieven van de verschillende leveranciers eens naast elkaar te leggen.

1. Lees ons artikel ‘Hoe vindt u de goedkoopste energieleverancier?’ Afhankelijk van uw verbruiksprofiel, moet u bij het kiezen van een leverancier met diverse zaken rekening houden.

2. Vergelijk vervolgens de verschillende aanbiedingen via de prijsvergelijkingsmodule op www.mijnenergie.be.

3. Vermijd verbrekingsvergoedingen door de opzegvoorwaarden van uw vorige leverancier te respecteren. Bepaal dus duidelijk, voor u het nieuwe contract ondertekent, op welke datum het moet ingaan. Het contract treedt in ieder geval minstens één maand na de datum van ondertekening in voege. Op basis van dat contract, kan de nieuwe leverancier zelf de opzeg betekenen aan uw huidige leverancier. In dat geval hoeft de opzeg niet aangetekend te gebeuren.

Opgelet: een contract van bepaalde duur wordt automatisch door de energieleverancier verlengd tenzij u het minstens één maand voor het einde van de lopende periode aangetekend opzegt. Geef ook de stand van uw meters door aan uw nieuwe leverancier. Doet u dat niet, dan maakt hij een schatting en riskeert u een hogere eindfactuur van uw vorige leverancier te krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect