netto

Zijn groepsaankopen met Groupon te vertrouwen?

Het regent kritiek op websites voor groepsaankopen in de pers en op sociale netwerken. Is die kritiek terecht? Wat kunt u doen bij problemen?

(netto) – Wie heeft nog niet gehoord van Groupon? De laatste weken kwam het fenomeen van de groepsaankopen uitgebreid aan bod in de Belgische en Franse media. Er werd van alles gezegd en geschreven: ondernemingen die failliet (dreigen te) gaan, gebruikers die niet vergoed werden…

Door de stroom van kritiek zou men bijna vergeten dat er ook mensen tevreden zijn over deze nieuwe manier van consumeren. Want nog elke dag profiteren surfers van de ‘deals’ die Groupon en consorten voorstellen. Wie daaraan twijfelt, surft best eens naar AllCityBon, een platform waar alle aanbiedingen worden gegroepeerd.

Cijfers moeten genuanceerd worden

Hoeveel ontevreden gebruikers zijn er op dit moment? Het Onderzoeks en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) zegt circa 50 klachten ontvangen te hebben in slechts 3 weken. Jean-Philippe Ducart, woordvoerder van Test-Aankoop stelt zich vragen bij die hoge cijfers. “Wij ontvangen weinig klachten. Hoogstens 3 tot 4 per maand”, reageert hij.

De FOD Economie registreerde sinds midden 2010 zo'n 16 klachten over groepsaankopen. Daarvan hadden 14 betrekking op internetaanbiedingen. “Uit de zeldzame klachten die we in 2011 ontvingen, zou men kunnen afleiden dat er een werkelijke stijging waar te nemen valt. Maar ergens is dat normaal, aangezien dat soort aankopen in de loop van 2010 vaker voorkwam”, redeneert Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Handelaars waren verrast

De klachten die de FOD ontvangt, komen meestal van ontevreden consumenten "die niet kregen waarvoor ze betaalden. Bepaalde handelaren waren verrast door het succes van hun aanbieding waardoor zij niet konden waarmaken wat ze beloofd hadden”, verduidelijkt Chantal De Pauw.

Een dergelijke overrompeling zal in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. “Sinds enkele maanden kunnen onze partners via een capaciteitsmeter inschatten hoeveel gebruikers ze maximaal en tegen redelijke voorwaarden kunnen bedienen. Deze informaticatool zou elke discussie achteraf moeten vermijden”, reageert Pieter-Jan Vandepitte, directeur van Groupon België. “Bovendien kunnen de handelaars het aanbod beperken tot een maximum dat ze zelf vastleggen.”

Wat doen om te worden terugbetaald?

Weigert een handelaar die verbonden is aan Groupon, u te bedienen? Dan blijft u niet met lege handen achter. “Wij betalen de klanten in die situatie altijd terug, zelfs als de fout niet bij ons ligt”, beklemtoont Vandepitte. De FOD Economie bevestigt dat. “Wordt de cliënt niet bediend, dan wordt de deal geannuleerd en wordt hij terugbetaald.”

Als u dat zou meemaken, volstaat het om Groupon op de hoogte te brengen en een mail te sturen. Normaal ontvangt u de terugbetaling binnen de twee weken nadat u de klachtenmail verstuurd heeft. Groupon heeft onlangs nog zijn team versterkt om de de achterstand waar de groep mee kampt op dit vlak, weg te werken.

Hoe haalt u het meest uit uw aanbod?

Bepaalde klanten klagen dat ze niet werden bediend, anderen werden gewoon slecht ontvangen. "Het succes van groepsaankopen doet ons denken aan het succes van de cadeaubonnen", reageert Alexis Moerenhout, adviseur bij OIVO. "Klanten van Bongo bijvoorbeeld werden vaak als ‘tweederangsklanten’ beschouwd omdat de zelfstandige er niet veel aan verdiende. Men besteedde er daarom minder aandacht aan", zegt hij.

Ander probleem: te veel gebruikers wachten tot het laatste moment om hun bon te gebruiken. Dat is natuurlijk iets dat de aanbieder niet in de hand heeft. Maar als gebruiker volstaat het om de vervaldag in de gaten te houden en gewoon wat vroeger in actie te schieten.

Goed om te weten

Stelt u na afloop van het aanbod vast dat te veel mensen zich hebben ingeschreven? Weet dan dat u 7 dagen bedenktijd heeft. Die termijn gaat in vanaf de dag dat u inging op het aanbod. Gaat het over een aanbod op een welbepaalde dag, zoals een concert, dan geldt de bedenktijd niet.

Heeft u een klacht, dan kunt u zich richten tot de FOD Economie langs deze weg.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect