netto

Hoe Facebook zich tegen u kan keren...

Socialenetwerksites als Facebook, Twitter en LinkedIn schieten als paddenstoelen uit de grond. U bent ervoor of ertegen. Maar als u een fervent aanhanger bent, denk dan twee keer na voor u iets schrijft. Anders laat u de deur op een kier staan voor hackers, oplichters, belastingcontroleurs of advocaten die op zoek zijn naar bewijzen.

(netto/belga) – Onlangs kregen twee hogeschoolstudenten een nul wegens fraude op een schriftelijk examen. Het toezichtpersoneel had hen tijdens het examen zien praten, maar vond geen harde, materiële bewijzen.

Toen Facebook-verkeer opdook tussen beide studenten van vlak voor en vlak na het examen, waarin ze opschepten over hun fraude, werden ze ontmaskerd. De Raad voor Examenbetwistingen van het departement Onderwijs heeft beslist dat Facebook-verkeer aanvaard wordt als bewijsmateriaal voor fraude. Het verhaal van de examenfraude is zeker geen alleenstaand geval. Berichten die op sociale netwerken werden gepost, hebben al in veel gevallen als bewijs gediend. En op die manier worden precedenten gecreëerd...

Grootste wapen bij echtscheidingen…

Facebook is het grootste wapen geworden bij echtscheidingen. "Steeds vaker wordt Facebook gebruikt om onherstelbare ontwrichting aan te tonen. Beledigende commentaar, compromitterende foto’s, het statuut van vrijgezel terwijl de persoon nog altijd gehuwd is,... het zijn allemaal elementen die onherstelbare ontwrichting kunnen bewijzen", zegt Guy Hiernaux, een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingsrecht. Hij benadrukt dat Facebook ook vaak gebruikt wordt voor onderhoudsuitkeringen. "Wie geen onderhoudsuitkering wil betalen, zal er alles aan doen om te bewijzen dat de andere verantwoordelijk is voor de ontwrichting", vervolgt hij.

Ook sms’jes, mails en gesprekken op ontmoetingswebsites worden regelmatig als bewijs gebruikt om de onvermijdelijke ontwrichting aan te tonen. Advocaat Bruno Gysels zegt soms een beroep te doen op een deurwaarder om sms'jes te acteren.

Materiële bewijzen?

De vraag die rijst, is dan ook: “Mag men de nieuwe technologieën echt als materieel bewijsmateriaal gebruiken bij een geschil?” Bertrand Vandevelde, advocaat aan de balie van Brussel (advocatenkantoor Ulys), preciseert. Het Hof van Cassatie oordeelde al dat sms’en als bewijs gelden en het Burgerlijk Wetboek werd aangepast. Voortaan heeft een elektronisch schrijven (zoals een e-mail) dezelfde waarde als een schriftelijk document. Maar wat met Facebook bijvoorbeeld? "Op die vraag kwam nog geen eensluidend antwoord, maar normaal zou dezelfde logica gevolgd moeten worden", zegt Bertrand Vandevelde.

Enige precisering is hier op zijn plaats. Wie zo'n document aanhaalt, moet de oorsprong en de waarheidsgetrouwheid daarvan kunnen aantonen. In de virtuele wereld rondom ons is dat niet altijd gemakkelijk. Iemand kan inloggen onder het profiel van een andere persoon en 'onder diens identiteit' berichten of foto’s publiceren. En het zal voor die persoon niet gemakkelijk zijn te bewijzen dat hij dat bericht niet zelf geschreven heeft. In het geval van een e-mail mag een nauwgezette rechter wel het informaticabestand van de elektronische postbus opvragen. Hij moet zich dus niet tevredenstellen met het gedrukte exemplaar van de e-mail.

Is uw job in gevaar?

Netto kaartte die vraag al aan in een vorig artikel: mag uw baas uw e-mails lezen? Dat hangt in feite af van de inhoud ervan. Mag u de informatie die u op het werk ontvangt, onbeperkt verspreiden? Mag uw baas controleren wat u verstuurt? Het antwoord op die laatste vraag luidt ‘ja’. Er moet natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Sinds 2002 tracht een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) de rechten van werknemers en werkgevers in evenwicht te houden. Bedrijven hebben het recht de e-mails van hun personeel te lezen op voorwaarde dat ze dat volgens vooraf bepaalde methodes doen, met een duidelijk doel en met sterke vermoedens.

Internet is goudmijn aan informatie

Wij hadden u al gewaarschuwd: socialenetwerksites zijn een goudmijn aan informatie voor de fiscus. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) geeft toe dat controleurs internetsites afschuimen op zoek naar informatie over belastingplichtigen. "Er wordt af en toe informatie ingewonnen via Facebook, Netlog en andere - gelijkaardige - socialenetwerksites, maar vooral via eBay", zegt gewestelijk directeur Karel Anthonissen.

De beschrijving van uw vakantie en uw laatste aankopen kunnen als gevolg hebben dat de fiscus zich vragen gaat stellen over uw levensstijl en u belast op basis van tekenen en indiciën. De gegevens die de fiscus zo verzamelt, vormen dan wel geen bewijs, maar ze kunnen ervoor zorgen dat u extra gecontroleerd wordt. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig…

3 tips
  • Wijzig uw profiel om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beschermen op sociale netwerken (door bijvoorbeeld enkel uw vrienden toegang te verlenen)

  • Vermeld nooit gegevens over uw bankrekening, uw vakantieperiode, de datum waarop u verhuist, een nieuw adres,...

  • Vertel nooit alle details over uw leven of uw heldendaden en gebruik het internet niet om iemand schade te berokkenen. Ook laster kan u zuur opbreken...

Wijzig uw profiel om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beschermen op sociale netwerken (door bijvoorbeeld enkel uw vrienden toegang te verlenen)

Vermeld nooit gegevens over uw bankrekening, uw vakantieperiode, de datum waarop u verhuist, een nieuw adres,...

Vertel nooit alle details over uw leven of uw heldendaden en gebruik het internet niet om iemand schade te berokkenen. Ook laster kan u zuur opbreken...

Lees verder

Advertentie
Advertentie