Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke document heeft u nodig voor uw belastingaangifte?

U heeft nog tot 28 juni de tijd om uw belastingaangifte op papier in te vullen. Een elektronische aangifte kan nog tot 17 juli. Welke documenten heeft u nodig?
©BELGA

Om uw belastingaangifte vlot en correct in te vullen, moet u een aantal attesten en documenten bij de hand hebben. Wat legt u best klaar? Een overzicht per thema.

Vastgoed

 • Voor uw vastgoed in België moet u een attest hebben waarop het kadastraal inkomen (ki) van uw woning(en) staat vermeld. Dat vindt u bijvoorbeeld op uw aanslagformulier onroerende voorheffing. Voor vastgoed dat u verhuurt aan iemand die het pand voor professionele doeleinden gebruikt, moet u de werkelijk ontvangen huur kennen.
 • Hebt u (een) woning(en) in het buitenland, dan moet u de brutohuurwaarde kennen of gebruikmaken van een andere waardebepaling (bijvoorbeeld verkoopwaarde).  Ga na hoeveel buitenlandse belastingen u hebt betaald op de onroerende goederen.
 • Basisattest en betalingsattesten met intresten en kapitaalaflossingen van uw (hypothecaire) lening. Die krijgt u via uw bank.
 • Attest van schuldsaldoverzekering.
 • Intresten betaald voor een groene lening, aangegaan voor het financieren van energiebesparende investeringen.

Inkomstenfiches

Voor uw beroeps- en/of pensioeninkomsten ontvangt u diverse inkomstenfiches.

Als u inkomsten hebt van buitenlandse oorsprong, moet u uw buitenlandse opgaven met vermelding van de ontvangen inkomsten bij de hand hebben. Als de inkomsten onderworpen zijn aan buitenlandse sociale bijdragen en/of belastingen, moet u de betaalde bijdragen en buitenlandse belastingen kennen.

Kosten

 • Als u uw werkelijke beroepskosten bewijst, moet u een overzicht maken van alle gemaakte kosten.
 • Kosten betaald als een eigen bijdrage aan het ziekenfonds.

Ontvangen onderhoudsuitkeringen

Maak een overzicht van de ontvangen onderhoudsuitkeringen, met de naam en het adres van de betaler van de uitkeringen.

Aftrekbare bestedingen

 • Rekeninguittreksels en andere overzichten van de betaalde onderhoudsgelden, met de naam en het adres van de begunstigde van de onderhoudsuitkeringen.
 • Attesten van giften aan erkende instellingen.
 • Attesten/facturen van betaalde kinderopvang, met vermelding van het aantal dagen opvang.

Belastingverminderingen

Tal van uitgaven geven recht op een belastingvermindering. Om het fiscale voordeel te kunnen krijgen, moet u de uitgaven kunnen staven met een attest en/of factuur.

 • Attest voor pensioensparen.
 • Attest voor de aankoop van werkgeversaandelen.
 • Attest voor de aankoop van PWA- en/of dienstencheques.
 • Alle facturen en attesten van de geregistreerde aannemer voor uitgaven gedaan voor energiebesparende investeringen. Hebt u recht op de overdracht van uitgaven gedaan tijdens de voorgaande jaren, dan moet u ook uw aanslagbiljet van vorig jaar hebben. 
 • Attest van lage-energie-, passief- en nulenergiewoning.
 • Eigendomsverhouding in de woning.
 • Attest van levensverzekeringspremie.
 • Attest van uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak en brand.

Roerende inkomsten

Een overzicht van uw buitenlandse roerende inkomsten en de eventueel betaalde buitenlandse bronheffing en/of Europese woonstaatheffing. Dat kunnen attesten van de bank zijn waarop de betaalde intrest/dividenden gedurende een jaar worden weergegeven (als u die geïnd hebt via een Nederlandse financiële instelling komen ze op een financieel jaaroverzicht). Ook rekeninguittreksels kunnen een duidelijk overzicht geven van wat u in 2011 hebt ontvangen aan intresten en/of dividenden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud