Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Meest gestelde (spaar)vragen - update

De crisis op Wall Street maakt pijnlijk duidelijk dat financiële rampen in New York wel degelijk invloed kunnen hebben op jouw spaargeld. We trachten antwoord te geven op de meest prangende vragen. Stel onderaan het artikel je eigen vragen bij de reactie-rubriek.

(netto) - Hieronder vind je antwoorden op vragen die ons het meest gesteld werden onderaan artikels, per mail, tijdens een chatsessie of die we eerder al behandelden in het magazine.

Wat met vennootschappen?

Op de site van het beschermingsfonds staat dat ondernemingen/vennootschappen in beginsel ook onder de dekking van het garantiefonds vallen, maar uiteraard moeten telkens de ‘uitsluitingen’ worden toegepast. Onder die uitsluitingen zitten de ‘grote’ ondernemingen (en die ondernemingen worden gedefinieerd als degene die geen verkorte balans mogen opstellen). 

Advertentie

Hoe zitten de vergoedingen voor buitenlandse banken ineen?

Internetbanken als Cortal, Kaupthing, ABN Amro, Credit Europe, Robeco vallen onder hun land van oorsprong. Belgische filialen van Nederlandse banken krijgen 20.000 euro + 90% van de de volgende schijf tot 20.000 euro. Maximaal krijg je dus 38.000 euro terug van een Nederlandse bank. Belgische filialen van Franse banken 70.000 euro ontvangen bij faling. Voor Luxemburgse banken ligt het op 20.000 euro.Van Duitse banken kan je maximaal 20.000 euro recupereren.

Wat met mijn bankkluis als de bank failliet gaat?

De inhoud van je bankkluis blijft sowieso van jou

De huurder van een bankkluis behoudt bij een bankroet het volledige eigendomsrecht op de inhoud. De inhoud valt niet onder het beschermingsfonds (zie onder).

Genieten minderjarigen bescherming?

Ja, en wel op dezelfde manier als voor deposito's en effecten van meerderjarigen.

Moet ik mijn lening nog afbetalen als mijn bank failliet gaat?

Leningen zullen nog altijd moeten terugbetaald worden

Indien een bank failliet gaat, zal er zoals bij elk faillissement een curator aangesteld worden die de lopende zaken zal opvolgen. Die moet voor de aandeelhouders een maximale return uit de brand zien te halen en dus zal hij er voor zorgen dat de lopende zaken, waaronder afbetalingen van hypotheekleningen, in goede orde blijven verlopen. De boedel van het faillissement heeft een actief zijde en een passief zijde: om maximaal de passief zijde te voldoen, zal de actief zijde maximaal opgevolgd worden door de curator... en daarvan zijn de uitstaande leningen een zeer belangrijk onderdeel. De kans is dus onbestaande dat je als particulier je lening niet meer zou moeten terugbetalen.

Wat met mijn pensioenspaarfondsen?

Wat verandert er voor jouw verzekeringsproducten?
Pensioenspaarfondsen, tak21- en tak23-producten behoren tot de verzekeringstak. Hierdoor vallen ze niet onder de 20.000 euro beschermingsregel.  Toch vallen ze niet rechtstreeks onder de te vereffenen boedel. De tegenwaarde van die verzekeringsproducten zit in een aparte (beschermde) kas  die afgeschermd wordt voor andere schuldeisers bij een eventueel faillissement.  Dit betekent dat je als spaarder voorrang  krijgt op terugbetaling  uit die kas. Concreet is de kans dus heel klein dat bij een faillissement je een deel van je opgebouwde vermogen in rook ziet opgaan.

Waar vloeit het geld naar toe dat centrale banken in de geldmarkt pompen?

Bankiers verschaffen mekaar in normale tijdens kortetermijnkredieten om overschotten en tekorten op heel korte termijn glad te strijken. Wanneer banken elkaar minder gaan vertrouwen, droogt dat geld op en dreigt de prijs van dat geld te hoog te worden voor een normale werking. De centrale bankiers verschaffen dan op voor die korte termijn extra middelen zodat het mechanisme kan blijven draaien zonder haperen.

Kan een Belgische bank over de kop gaan?

Natuurlijk kan een bank in België failliet gaan, althans in theorie. Het is al gebeurd begin jaren 80 en eind jaren 90 met de Bank Max Fischer. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kijkt zeer nauwgezet toe. Zij volgt de tegoeden bij de Belgische banken voortdurend op en bekijkt de solvabiliteits- en schuldratio's evenals het minimumniveau van de eigen middelen. Als een ratio in de gevarenzone dreigt te komen, trekt ze de alarmbel. Kortom, alles is gedaan opdat een faillissement te voorkomen, maar totaal uitgesloten is het nooit.

Wat gebeurt er als een Belgische bank failliet gaat?

Vooral spaarders bij Fortis hebben veel vragen

Als een bank over de kop gaat of niet meer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen, treedt het Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten op. Dat fonds werd als een openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 en wordt gespekt door alle financiële instellingen naar Belgisch recht. Elke financiële instelling die in België een vergunning heeft van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is aangesloten bij dat fonds. Die aansluiting is een voorwaarde om zo'n vergunning van de CBFA te krijgen.

Volstaan de tegoeden bij het Beschermingsfonds?

Eind 2007 had het Beschermingsfonds een reserve van 765 miljoen euro. Een peulenschil in vergelijking met de bedragen die gehouden worden op spaar-, zicht-, termijn- en effectenrekeningen. Maar toch moet dat bedrag genuanceerd worden. Bij een faillissement van een bank kan je als klant je effecten altijd rechtstreeks recupereren. Als klant ben je ook schuldeiser van de bank en kan je je schuldvordering (gedeeltelijk) recupereren via de curator.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik?

Kan je je spaartegoeden niet (volledig) recupereren bij de curator, dan kan je terecht bij het Beschermingsfonds. Je hebt recht op een maximale schadevergoeding van 20.000 euro als de bank failliet gaat waar je een zicht-, spaar- en/of termijnrekening houdt. Dat bedrag geldt per rekeninghouder maar voor alle rekeningen tezamen bij eenzelfde instelling. Ook rekeningen van minderjarigen worden vergoed.

Nemen we het voorbeeld dat je 3 rekeningen hebt bij bank X die over de kop gaat: een spaarrekening van 40.000 euro, een zichtrekening van 500 euro en een termijnrekening van 20.000 euro. Dan krijg je maximaal 20.000 euro schadevergoeding.

Is er een bescherming voor rekeningen in vreemde munten?

Enkel rekeningen in een munt van de Europese Unie vallen onder de bescherming van het Beschermingsfonds. Naast de euro gaat het om het Britse pond, de Zweedse, Deense, Noorse en IJslandse kroon en de munten van de uitbreidingslanden die nog niet zijn toegetreden tot de euro. Rekeningen in dollar of yen hebben dus geen recht op een schadevergoeding van het Beschermingsfonds.

Hoe zit het met effectenrekeningen?

Je blijft de eigenaar van effecten ingeschreven op een rekening. De curator mag er dus geen beslag op leggen. Bij een faillissement van de bank ontvang je die effecten terug. In het geval van diefstal of fraude van de effecten bij de bank, komt het beschermingsfonds tussen voor een maximaal bedrag van 20.000 euro per rekeninghouder. Voor de berekening van de geleden schade wordt de marktwaarde genomen op de dag voor het faillissement van de bank. Het eventuele waardeverlies ten opzichte van de aanschafwaarde wordt niet gedekt. In tegenstelling tot bij deposito's maakt het niet uit in welke munt die effecten zijn uitgedrukt.

Welke instellingen zijn aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds?

Een overzicht van alle financiële instellingen die aangesloten zijn bij het Belgische Beschermingsfonds, kan je hier vinden.

Hoe zit het met de buitenlandse instellingen actief in België?

Instellingen onder het recht van een andere lidstaat van de EER vallen onder de bescherming van het land waar de moederinstelling gevestigd is. Voorbeelden zijn DHB Bank (Nederland) en Kauphting Bank (Luxemburg). Voor Rabobank.be, die ondanks de benaming '.be' een bijkantoor is van het Nederlandse Rabobank, geldt indien nodig de Nederlandse bescherming. Een lijst van die instellingen vind je hier.

Zijn er spaarproducten op de Belgische markt die gelinkt worden met Lehman of andere Wall Street-banken? En loop ik gevaar als ik erin belegd heb?

Het dreigende faillissement van Lehman Brothers laat zich in ons land onder meer voelen voor de klanten van Ethias. De bankverzekeraar bracht onlangs het Tak23-product "Lift Multisecurity 2008" op de markt met een 100% kapitaalgarantie door Lehman Brothers. Wat de impact van een eventuele ondergang van de Amerikaanse zakenbank op de Ethias-producten is, is voorlopig niet duidelijk. Ethias wacht op meer informatie voor ze met een officiële mededeling naar buiten komen.

Fixed 6% Notes II, een obligatie die vandaag door Citibank en Deutsche Bank wordt verdeeld, is een ander financieel product waarvan de terugbetaling door een Amerikaanse bank wordt verzekerd. Het is de Amerikaanse financiëledienstengroep Citigroup die de terugbetaling van de obligatie garandeert. De looptijd van de obligatie is 5 jaar en de jaarlijkse coupon bedraagt 6 procent. De inschrijvingsperiode loopt nog tot midden oktober 2008. Voor Deutsche Bank is het nieuws rond de Amerikaanse Lehman Brothers geen reden om de verdeling van het product stop te zetten. 'Het risico van het product blijft zeer beperkt. Citigroup behoudt nog steeds een kredietwaardige rating', zegt Hans Mariën van Deutsche Bank. Concreet bestaat het risico van het product erin dat Citigroup de boeken moet neerleggen. In dat geval is de terugbetaling van de obligatie niet meer gegarandeerd.

Citibank biedt in België een aantal zogenoemde structred notes aan die door Lehman Brothers gewaarborgd worden. Concreet zijn het obligaties met het label van ‘senior guaranteed’, wat betekent dat ze bij een faling een hoge prioriteit krijgen voor terugbetaling. Dit betekent dat de beleggers niet noodzakelijk hoeven te wanhopen. Ook een mogelijke (gedeeltelijke) overname van Lehman kan goed nieuws zijn voor de terugbetalingsgarantie van de obligatie. De handel in de producten is sinds maandag opgeschort, zodat er voor beleggers niets anders opzit dan af te wachten.

Is goud een goede verdedigingsstrategie tegen de huidige crisis op Wall Street?

Goud aankopen is niet meteen de beste verdedigingsstrategie

Goud is sinds enkele jaren weer in. Dreigende inflatie, minder goudverkopen door de centrale banken en een betere fundamentele waardering van het gele metaal pleiten voor goud. Vooral de inflatie en het doembeeld van de jaren 70 hebben goud boven 1.000 dollar per ounce geduwd. Nu kost een ounce nog 775 dollar, omdat de inflatie wat teruggevallen is en omdat de dollar zich terug herpakt heeft. Toch blijft goud nog altijd de veilige beleggingshaven bij uitstek, al lijkt het er sterk op dat toch weer een tijdje zal duren eer goud terug 1.000 dollar zal kosten. Volgend jaar wordt in België rekening gehouden met een inflatie van rond de 3 procent, dus niet onmiddellijk een niveau om goud terug de hoogte in de sturen.

Verslag chatsessie 29/09/2008

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.