netto

Hoe trekt u onkosten af van uw inkomsten?

Van uw beroepsinkomsten mag u kosten in mindering brengen. Daarbij hebt u de keuze tussen de werkelijke kosten en een forfaitaire aftrek. De forfait is veruit het eenvoudigst, maar niet noodzakelijk het voordeligst.

(netto) - Als u aan de slag bent als werknemer, bedrijfsleider of vrij beroeper, dan kan u kiezen tussen de forfaitaire aftrek van beroepskosten en de aftrek van de werkelijke beroepskosten. Die keuzemogelijkheid heeft u voor elke categorie van dit soort inkomsten. U kan bijvoorbeeld voor uw bezoldiging als werknemer kiezen voor werkelijke kosten en voor uw inkomsten als bedrijfsleider voor het forfait. Enkel als u winst maakt uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, heeft u geen keuzemogelijkheid en moet u verplicht uw werkelijke beroepskosten inbrengen.

Hoe krijg ik de forfaitaire kostenaftrek?

Werknemers, bedrijfsleiders en vrij beroepers hebben altijd recht op de forfaitaire aftrek voor beroepskosten. Dat is zelfs het geval als u geen werkelijke beroepskosten kunt aantonen of als ze lager zijn dan de forfaitaire beroepskosten. U krijgt die kostenaftrek automatisch als u uw werkelijke beroepskosten niet aangeeft. U hoeft met andere woorden helemaal niets te doen.

Hoeveel bedragen de forfaitaire beroepskosten?

De forfaitaire beroepskosten als werknemer en vrije beroeper worden berekend als een bepaald percentage van uw beroepsinkomsten. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager dat percentage. Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire beroepskosten berekend tegen een vast percentage van 5 procent van de beroepsinkomen. De forfaitaire beroepskosten bedragen maximaal 3.380 euro per categorie van beroepsinkomsten. Als u tegelijkertijd actief bent als werknemer, bedrijfsleider en vrije beroeper kunt u maximaal 10.140 euro (3 x 3.380 euro) aftrekken als beroepskosten.

Hoeveel bedragen de werkelijke beroepskosten?

Uw werkelijke beroepskosten zijn alle kosten die u in 2008 maakte om uw beroepsinkomsten te verwerven of te behouden. Gemaakte kosten die uw werkgever (of vennootschap) belastingvrij terugbetaalt als kosten eigen aan de werkgever (vennootschap) kunt u niet fiscaal inbrengen. Vaak voorkomende aftrekbare beroepskosten zijn autokosten, afschrijvingen, bureaukosten, huur, reclameartikelen, restaurantkosten en studie- en documentenkosten.

Wat is de beste keuze?

U moet zich aan het rekenen zetten om na te gaan welke keuze u de grootste kostenaftrek oplevert. U berekent daartoe de forfaitaire beroepskosten en vergelijkt die met uw werkelijke beroepskosten. Een berekeningsmodule voor uw werkelijke beroepskosten vindt u hier.

Zaterdag 30/5 in Netto, gratis bij De Tijd

De Grote Belastinggids 2009

  • Concrete tips om minder belastingen te betalen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content