Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Cumuleer met uw overlevingspensioen

De langstlevende huwelijkspartner kan een overlevingspensioen krijgen op basis van de activiteit van de overleden echtgenoot. Dat overlevingspensioen mag gecumuleerd worden met een sociale uitkering.

Werknemers kunnen een overlevingspensioen cumuleren met een werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering. De cumul is slechts tijdelijk en onder strikte voorwaarden. De voorwaarden zijn:

  • de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben
  • geen rustpensioen ontvangen
  • recht hebben op een overlevingspensioen

Ontvangt u al langer dan van 1 januari 2007 een sociale uitkering en is uw overlevingspensioen geschorst, dan heeft u nog altijd een cumulverbod. Dat verbod vervalt als u na 1 januari 2007 het werk hervatte. Daarbij volstaat 1 dag van werkhervatting.

Hele kalendermaand

Krijgt u voor een volledige kalendermaand een sociale vergoeding, dan kunt u die gedurende maximaal 12 maanden cumuleren met een overlevingspensioen. Deze 12 maanden hoeven niet noodzakelijk opeenvolgend zijn. Ze gelden als maximum voor uw hele loopbaan. Tijdens die 12 maanden wordt uw overlevingspensioen beperkt tot het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen. Dat bedraagt 898,35 euro per maand voor alleenstaanden. U kunt wel afstand doen van uw vervangingsinkomen. Dan ontvangt u opnieuw het volledige overlevingspensioen.

Enkele dagen

Krijgt u een uitkering voor een onvolledige maand, dan kunt u die onbeperkt in de tijd cumuleren met uw overlevingspensioen. De uitkeringen die u ontvangt worden dan beschouwd als beroepsinkomen en zijn onderworpen aan de grens van de toegelaten arbeid. Cumuleert u uitkeringen, dan wordt uw overlevingspensioen beperkt tot het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen.

Belasting

Zowel het overlevingspensioen als de sociale uitkeringen worden belast tegen de normale progressieve tarieven. Onder bepaalde voorwaarden geven ze ook recht op een belastingvermindering voor vervangingsinkomsten. Voor elk type inkomen gelden andere bedragen en regels voor de belastingvermindering. Cumuleert u een overlevingspensioen met een sociale uitkering of heeft u nog andere inkomsten, dan worden de bedragen voor de belastingvermindering elk afzonderlijk beperkt. Daarnaast kan voor elk bedrag nog een beperking zijn afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud