Netto Het antwoord op al uw geldvragen

De 10 duurste belastinggemeentes

Zowel in België als in de rest van Europa laaien de discussies over de overheidsschuld hoog op. Her en der wordt nagedacht over nieuwe belastingen. Wat gebeurt er bij de gemeentes?

(netto) - Spontaan rijst de vraag: "En wat met de gemeentebelasting?" Is het aandeel van de gemeentebelasting in de personenbelasting (Pb) sinds 2006 ook fors gestegen? Het antwoord is neen, blijkt uit een studie van de redactie. De gemiddelde gemeentebelasting in ons land bedraagt 7,41 procent. Dat betekent dat ze de voorbije 5 jaar slechts met 1,74 procent gestegen is. "Dat is logisch", zegt Arnaud Dessoy, verantwoordelijke van de studiedienst van Dexia (openbare sector). "In het kader van het fiscaal pact hebben de gewesten de afgelopen jaren geprobeerd om de gemeentebelasting onder controle te houden." Elk gewest had formeel aan de gemeenten gevraagd om de fiscale hefbomen niet te activeren. "Vaak gebeurde dat in ruil voor subsidies en/of terugbetaling van schulden", vervolgt de specialist.

6 gemeentes aan plafond

In de top 10 van duurste gemeentes valt op dat er 6 het plafond van 9 procent halen. "Toen de personenbelasting begin jaren 2000 werd hervormd, verspreidde de FOD Financiën een omzendbrief waarin werd aangeraden om de aanslagvoet te beperken tot maximaal 8 procent.

Die maximale aanslagvoet werd elk jaar herzien en bedraagt vandaag 9 procent. Maar heel wat gemeenten pasten al een tarief toe dat dicht in de buurt van die grens lag. Zij konden dus onmogelijk een verhoging doorvoeren."

Nultarief populair aan de kust

Enkele kustgemeentes doen hun best om vermogend volk aan te trekken door een nultarief toe te passen. Knokke zit al langer aan het nultarief. Koksijde volgde en sinds enkele jaren heeft de gemeente De Panne in één ruk haar tarief verlaagd van 5 procent naar 0 procent. Daarmee zijn dat de goedkoopste gemeentes voor directe belastingen.

U vindt de volledige lijst van gemeenten terug op www.netto.be/gemeentebelasting.

Op weg naar een belastingverhoging?

De begroting van ons land moet weer gezond gemaakt worden. Betekent dat dan ook dat we de volgende jaren meer belastingen zullen moeten betalen? "Dat hangt volledig af van de gewesten. Als de federale overheid de gewesten onder druk zet met als doel haar eigen kas te spijzen, zullen de gewesten hun gemeenten misschien niet meer kunnen subsidiëren zoals ze dat vandaag doen", zegt Arnaud Dessoy.

Bruno Colmant, lid van de Hoge Raad van Financiën (HRF), is er dan weer van overtuigd dat de gemeentebelasting wel degelijk zal stijgen. "Er wordt steeds meer belang gehecht aan nabijheid, zowel op het vlak van consumptie als wat levenscomfort betreft. De gemeenten zullen daarom bepaalde bijkomende diensten moeten ontwikkelen. En daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast…"

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud