Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert dit jaar voor uw belastingaangifte?

Het is bijna een traditie. Elk jaar komen er nieuwe codes op de belastingaangifte. Dit jaar is het niet anders. De grote 'winnaar' zijn de belastingverminderingen.

(netto) – Binnenkort valt de bruine enveloppe opnieuw in uw brievenbus. Die moet u in principe voor eind juni invullen. En die aangifte is opnieuw wat complexer. De overheid trakteert u op zo'n 40 nieuwe codes. Het goede nieuws is dat ongeveer 20 andere codes verdwijnen.

Energiebesparende investeringen

De meeste nieuwe codes dienen om de belastingvermindering voor de energiebesparende investeringen aan te vragen. Dat is het fiscale voordeel voor het plaatsen van isolatie, onderhoud en vervanging van een stookketel, dubbele beglazing,… Terwijl er vorig jaar 3 codes volstonden om de belastingvermindering te krijgen, heeft u dit jaar de keuze uit 16 codes.  

Nieuw is de opsplitsing naargelang u werken uitvoerde aan een of aan meerdere woningen. De belastingvermindering wordt immers beperkt per woning en niet per belastingplichtige. Het is perfect mogelijk dat u de stookketel vervangt in uw gezinswoning en dubbele beglazing plaatst in uw tweede verblijf. De belastingvermindering bedraagt per woning 40 procent van het factuurbedrag, met een plafond van 2.770 euro per woning. Voor een zonneboiler of zonnepanelen is er een extra belastingvermindering van 830 euro, wat het grensbedrag op 3.600 euro brengt. Andere nieuwigheid is dat u moet specificeren over welke werken het gaat. Er zijn 4 categorieën voorzien: isolatie, zonneboiler, zonnepanelen en tenslotte de overige energiebesparende investeringen.

5 jaar of niet

De aangifte verschilt bovendien naargelang u de werken uitvoerde aan een woning die al dan niet al langer dan 5 jaar in gebruik is. Dat heeft alles te maken met de overdraagbaarheid van het fiscale voordeel. Bij een overschrijding van de grensbedragen van 2.770 euro of 3.600 euro mag u de energiebesparende investeringen doen en volledig betalen, maar het belastingvoordeel overdragen naar de 3 belastbare tijdperken die volgen op het jaar waarin u de werken liet uitvoeren. Die overdraagbaarheid is er enkel voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn.

Niet alle Belgen gelijk

Walen en Vlamingen zijn niet hetzelfde, zelfs niet als het gaat over belastingen. Dit jaar wordt de tweespalt opnieuw groter. Voor de Vlamingen is er de belastingvermindering voor de renovatieovereenkomsten. Dat is een fiscaal voordeel als u een lening toestaat voor de renovatie van een woning. Voor de Franstalige landgenoten is er de belastingvermindering voor inschrijving op aandelen of obligaties van de “Caisse d’Investissement de Wallonie”, de Investeringskas voor Wallonië.

Geen 20 euro extra lasten op een bedrijfsgsm

Mag u een gsm die uw werkgever ter beschikking stelt of (geheel of gedeeltelijk) financiert, ook privé gebruiken? Dan is er goed nieuws. U ontsnapt aan de eerder aangekondigde socialezekerheidsbijdrage op het voordeel in natura. Het was de bedoeling die vanaf 1 april aan te rekenen.  Voor gsm’s waarbij het niet mogelijk was een onderscheid te maken tussen uw professionele en privégebruik zou het voordeel op 12,5 euro per maand of 150 euro per jaar geschat worden. Dat zou resulteren in een socialezekerheidsbijdragen van 20 euro per jaar. Maar de federale regering heeft intussen dus beslist deze nieuwe regeling niet door te voeren.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud