Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Minder belastingen op uw overuren

Presteerde u overwerk, dan kreeg u van uw werkgever misschien een overwerktoeslag. Dat extraatje wordt slechts beperkt belast.

(netto) - De fiscaalvriendelijke regeling van de overwerktoeslag is er enkel voor werknemers die geen leidinggevende functie bekleden in een bedrijf uit de privé-sector. De toeslag wordt berekend op het brutoloon voor aftrek van de sociale zekerheid en zonder de overwerktoeslag zelf. De vergoeding voor het overwerk moet minstens de helft hoger zijn dan het gewone loon op werkdagen en het dubbele voor overwerk op zon- en feestdagen. Enkel in de bouwsector mag de toeslag 20 procent per bijkomend uur bedragen.

Belastingvermindering

Voor de overwerktoeslag krijgt u een belastingvermindering. Dat betekent dat een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de door u verschuldigde belastingen. Dat bedraagt 66,81 procent voor overwerk betaald aan 20 procent extra per bijkomend uur en tot 57,75 procent voor de overige. Het maximum aantal uren overwerk dat kan genieten van het belastingvoordeel is vastgelegd op 130 uren. De beperking van het fiscale voordeel in functie van het aantal gepresteerde uren gebeurt door de administratie.

Aangifte

In code 1246-15/2246-82 neemt u het aantal werkelijk gepresteerde overuren op. Afhankelijk van het toepasselijke percentage (vermeld op uw fiche 281.10) vult u het brutobedrag waarop de overwerktoeslag werd berekend in naast de codes 1233-38/2233-95 of 1234-27/2234-94.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud