Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat doen met een vooraf ingevulde aangifte?

De fiscus zet in op vereenvoudiging en verstuurt elk jaar meer vooraf ingevulde aangiftes. Wat moet u met zo’n document doen?
©mfn online editor import

Iedere belastingplichtige moet in principe een belastingaangifte invullen. Maar al een aantal jaar verstuurt de fiscus naar mensen met een zeer stabiele fiscale situatie - zoals gepensioneerden en mensen met een uitkering - een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dit jaar krijgen meer dan 2 miljoen mensen zo’n brief in de bus, da’s ruim een half miljoen meer dan vorig jaar. De doelgroep is uitgebreid met loontrekkers met bezoldigingen die na aftrek van de forfaitaire beroepskosten niet hoger zijn dan de belastingvrije som.

In de brief vindt u een simulatie van de berekening van uw belasting op basis van de gegevens waarover de fiscus beschikt. Ook het te betalen of terug te krijgen bedrag van belastingen staat erop vermeld. Wie zo’n vooraf ingevulde aangifte ontvangt, moet geen belastingaangifte meer invullen en indienen. Wat moet u met een vooraf ingevulde aangifte doen?

Geen fouten

Wie geen fouten vaststelt hoeft helemaal niets te doen. Vorig jaar aanvaardde 95,9 procent van de mensen het voorstel zonder enige wijziging. U ontvangt uw aanslagbiljet met de belastingafrekening in principe in de tweede helft van 2014.

Onvolledig of onjuist

Zijn de gegevens op uw vooraf ingevulde belastingaangifte onvolledig of onjuist? Dan kunt u correcties en aanpassingen op 3 manieren doorgeven.

  • Stuur het bijgevoegde antwoordformulier tegen uiterlijk 26 juni terug.
  • Voer de correcte gegevens via Tax-on-web uiterlijk in op 16 juli.
  • Ga langs bij uw lokaal belastingkantoor; dat is mogelijk tot 26 juni.

Belangrijk ook: als u of iemand van uw gezinsleden een of meerdere buitenlandse rekeningen of een buitenlandse verzekering had, dan moet u dat zeker melden, want die zullen nooit op de vooraf ingevulde aangifte vermeld staan. Dat moet u ook doen als u of een van uw gezinsleden oprichter of (potentieel) begunstigde zijn van een juridische constructie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud