Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

210.000 Belgen mogen eerstdaags brief van fiscus verwachten

210.435 belastingplichtigen die de voorbije jaren in hun belastingaangifte aangaven dat zij een rekening bezitten in het buitenland, krijgen eerstdaags een brief van de fiscus in de bus. Die herinnert hun er aan dat zij extra informatie over die rekeningen moeten doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt.
Advertentie
©Filip Ysenbaert

De fiscus meldt dat hij deze brieven vandaag uitgestuurd heeft. De belastingplichtigen die deze brief zullen ontvangen, hadden in 2011, 2012 en 2013 een rekening in het buitenland en dat in hun belastingaangifte voor de aanslagjaren van respectievelijk 2012, 2013 en 2014 aangegeven.

Vanaf dit jaar moeten zij informatie over die rekening ook melden bij het centraal aanspreekpunt (CAP) beheerd door de Nationale Bank van België. Deze brieven herinneren hen aan deze verplichting.

Op papier: U kunt het papieren meldingsformulier aanvragen bij het CAP en ingevuld terugsturen naar: Nationale Bank van België, Centraal Aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. U moet een recto verso kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.

U kunt het formulier ook downloaden op www.cappcc.be. U kunt het op het scherm invullen en afdrukken of u kunt het afdrukken en dan pas invullen. Vervolgens stuurt u het formulier per post naar het CAP. Een gescande kopie als bijlage in een e-mail of via fax is ongeldig. Het papieren meldformulier vindt u ook op www.netto.be/buitenlandserekeningCAP.

Online: Sinds 26 mei kunt u het meldingsformulier ook online invullen. Daarvoor hebt u wel uw elektronische identiteitskaart nodig, uw pincode en een kaartlezer.

Het CAP is opgericht als hulpmiddel voor de fiscus in de strijd tegen fiscale fraude. Tot nu bevat het CAP gegevens over ankrekeningen en ‘contracten’ zoals hypothecaire en andere kredieten bij Belgische financiële instellingen. Vnaf nu wordt het aangevuld met informatie over buitenlandse rekeningen van Belgen.

U moet informatie doorspelen over al uw buitenlandse rekeningen: zicht-, deposito-, spaar-, effecten- en termijnrekeningen, enzovoort. Het maakt niet uit of u inkomsten hebt opgestreken op die rekening. Rekeningen van Paypal moet u in principe niet aangeven, tenzij u die rekening gebruikt voor uw beroep of u er langer geld op laat staan dan strikt noodzakelijk is om er transacties mee te doen.

Het gaat over rekeningen op uw naam, maar ook om rekeningen op naam van uw partner als u een gezamenlijke aangifte indient, wat het geval is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Beide partners moeten afzonderlijk een melding doen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Ook rekeningen op naam van uw minderjarige niet-ontvoogde kinderen moet u melden.

Hebt u de rekening voor 1 januari 2014 afgesloten, dan hebt u na ontvangst van de brief twee maanden de tijd om de gegevens door te spelen aan CAP. Voor rekeningen die u nog in 2014 had lopen, moet u de informatie ten laatste samen met het versturen van uw belastingaangifte bezorgen aan het CAP.

Ook wie in de loop van 2014 een rekening opende in het buitenland, moet die informatie doorspelen aan het CAP. Gezien de fiscus nog niet kan weten wie in 2014 zo’n rekening had, zullen die rekeninghouders geen brief krijgen. Zij moeten de informatie spontaan doorspelen aan het CAP, en dat uiterlijk samen met het indienen van hun belastingaangifte. Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw belastingaangifte. In het vak XIV, waar u al enkele jaren de naam en de voornaam van de rekeninghouder en de locatie van de buitenlandse rekening moet vermelden, moet u vanaf dit jaar ook een nieuw vakje aanvinken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud