Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Fiscus soepel voor wie zich vergist bij aangifte van woonlening

Door de gewijzigde vastgoedfiscaliteit zijn vergissingen bij het invullen van de belastingaangifte niet denkbeeldig. De fiscus zal zich soepel opstellen en geen administratieve sanctie opleggen.
Wie zijn aangifte via Tax on web doet, zal bij het invullen van de codes over zijn woonkrediet een wizard zien opduiken die hulp moet bieden. ©IMAGEGLOBE

In de belastingaangifte die dezer dagen moet ingevuld worden is de vastgoedfiscaliteit grondig gewijzigd. Dat heeft belangrijke gevolgen voor wie een belastingvoordeel vraagt voor zijn woonlening: de codes van vorig jaar kunnen niet klakkeloos worden overgenomen. ‘Als de belastingplichtige zich vergist heeft bij het invullen van de codes voor de woonfiscaliteit zal de administratie zich soepel opstellen en voor deze loutere vergissing geen administratieve sanctie opleggen’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

Als de belastingplichtige zich vergist heeft, zal de administratie zich soepel opstellen.
Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën

Door de zesde staatshervorming wordt in de belastingaangifte een onderscheid gemaakt tussen een lening voor de gezinswoning en die voor ander vastgoed zoals een tweede verblijf of verhuurd vastgoed. De gezinswoning valt onder de bevoegdheid van de gewesten, voor het overige vastgoed blijft de federale overheid de regels bepalen.

Tot vorig jaar werden leningen voor de enige en eigen woning die de woonbonus genieten aangegeven bij de code 1370/2370. Wie nog steeds in de woning woont, moet dit jaar de code 3370/4370 invullen (gewestelijke woonbonus). De oude code 1370/2370 bestaat nog, maar is bestemd voor wie in het verleden voldeed aan de voorwaarden van de woonbonus maar intussen is verhuisd (federale woonbonus).

Wizard

‘De aangiften waarin de codes 1370/2370 voor de federale woonbonus ingevuld werden maar niet de erbij horende codes van de onroerende goederen zullen geanalyseerd worden om na te gaan of de belastingplichtige de gegevens niet diende te vermelden in de gewestelijke woonbonus bij de codes 3370/4370’, zegt Francis Adyns. Voor wie zijn aangifte elektronisch via Tax-on-web invult, is er een wizard als de code 1370/2370 voor de federale woonbonus wordt ingevuld. Die stelt vragen zodat de belastingplichtige zeker de juiste code invult.

De aangiften waarin de codes 1370/2370 voor de federale woonbonus ingevuld werden maar niet de erbij horende codes van de onroerende goederen zullen geanalyseerd worden om na te gaan of de belastingplichtige de gegevens niet diende te vermelden in de gewestelijke woonbonus bij de codes 3370/4370.
Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën

De gewijzigde fiscaliteit voor woonleningen belangt ruim 2,3 miljoen belastingplichtigen aan. Volgens de meest recente cijfers van de federale overheidsdienst Financiën waren er in aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) 1.287.127 aangiften voor de woonbonus (leningen vanaf 2005) en 1.081.449 voor leningen voor een gezinswoning van voor 2005. De gemiddelde belastingplichtige kreeg daarbij een voordeel van zo’n 1.840 euro uit de woonbonus en zo’n 1.070 euro uit het oude systeem.

De fiscus krijgt op zijn contactcenter en de invulsessies veel vragen over de woonfiscaliteit. Een rondvraag leert dat de vier grootbanken niet echt meer klanten over de vloer krijgen met vragen. Er komen ook geen aanvragen voor verdere details van klanten voor wie de attesten met betaalde intresten en kapitaalaflossingen niet volstaan voor het invullen van hun aangifte. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wie in de loop van 2014 verhuisde.

Morgen gratis bij De Tijd: De Belastinggids 2015 van Netto

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud