Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Gescheiden en kinderen: wat nu met uw aangifte?

De ene week bij papa, de andere week bij mama. Steeds meer kinderen van gescheiden ouders groeien op in co-ouderschap. Maar wat met de fiscale voordelen die kinderen opleveren? En wat als de kinderen alimentatiegeld krijgen?
©Ã‚© Image Source/Corbis

Ouders met kinderen genieten mogelijk een dubbel fiscaal voordeel: een hoger deel van hun inkomen ontsnapt aan de belastingen en er is een belastingvoordeel voor de opvangkosten die ze moeten betalen. Vraag is wat er met die voordelen gebeurt als de ouders uit elkaar gaan en hun kind(eren) in co-ouderschap opvoeden. De kinderen wonen dan beurtelings en even lang bij mama of papa. Het kan gaan om ouders die destijds gehuwd waren, maar evenzeer om ouders die destijds feitelijk of wettelijk samenwoonden.

1. Belastingvrije som

Ouders hebben recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. Daardoor ontsnapt een groter deel van het inkomen aan belastingen. Bij co-ouderschap kan dat voordeel worden gedeeld: elke ouder krijgt de helft van de toeslag op de belastingvrije som.

Er zijn vier voorwaarden:

• U en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin.

• U en de andere ouder oefenen samen het ouderlijk gezag uit over uw gemeenschappelijk kind.

• De gelijkmatig verdeelde huisvesting werd vastgelegd in een beslissing van de rechter of een overeenkomst die u samen hebt opgesteld. Die laatste moet ofwel geregistreerd zijn, ofwel door een rechterlijke beslissing zijn gehomologeerd. De rechterlijke beslissing of overeenkomst moet dateren van uiterlijk 1 januari 2015 en u moet ze ter beschikking houden als bewijs voor de fiscus. Die overeenkomst moet ook vermelden dat beide belastingplichtigen bereid zijn de belastingvrije toeslag voor de kinderen vrij onder elkaar te verdelen.

• Geen van beide ouders trekt voor gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af.

Bovendien moet aan de andere voorwaarden voldaan zijn voor ‘kinderen ten laste’.

Dan krijgt elke ouder de volledige toeslag van 1.500 euro op de belastingvrije som voor een alleenstaande ouder met kinderen ten laste.

2. Opvangkosten

Ook de opvangkosten leiden tot een belastingvoordeel. Tot 11,20 euro die u per opvangdag betaalt aan de crèche of voor buitenschoolse opvang geeft recht op een belastingvermindering. Dat voordeel is er ook voor een co-ouder. Voorwaarde is dat zij of hij de kosten heeft betaald.

Elke co-ouder die zijn kosten voor kinderopvang niet aftrekt, heeft recht op een extra verhoging van de belastingvrije som: meer bepaald op de helft van die verhoging, of 280 euro.

3. Onderhoudsgeld

Ook al groeien de kinderen in co-ouderschap op, toch betalen sommige ouders alimentatiegeld voor hun kind. Niet alleen de verblijfsregeling is van belang voor het al dan niet moeten betalen van onderhoudsgeld, ook het inkomen. Elke ouder moet bijdragen volgens zijn aandeel in het gemeenschappelijke inkomen van de ouders.

Vind hier tools en tips die u helpen bij uw belastingaangifte. 

De meest handige belastinggids gemist bij de krant? Geen nood, via de e-shop kan u hem digitaal nabestellen.

Die betaalde onderhoudsgelden leveren een belastingvoordeel op. Maar dat voordeel kan niet gecumuleerd worden met een toeslag op de belastingvrije som. Wie zijn kinderen in co-ouderschap opvoedt én onderhoudsgeld betaalt, moet dus kiezen tussen beide voordelen. Met een simulatieprogramma kunt u uitzoeken welke keuze voor u het voordeligst is.

Als u het betaalde onderhoudsgeld niet aftrekt en wanneer alle voorwaarden voor co-ouderschap vervuld zijn, wordt het fiscaal co-ouderschap automatisch toegepast. Geeft u de betaalde onderhoudsgelden wel aan? Dan krijgt de andere co-ouder de volledige belastingvrije som voor kinderen ten laste toegekend.

  • In vak II B van de aangifte vindt u niet de term ‘co-ouderschap’, maar wel ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’. Welke code u moet invullen, hangt af van de vraag welke ouder de kinderen fiscaal ten laste heeft.
  • Zijn de kinderen bij u fiscaal ten laste, vul dan code 1034 in.
  • Zijn ze fiscaal ten laste van de andere ouder, vul dan code 1036 in.
  • Voor de toeslag voor kinderen jonger dan 3 jaar vult u respectievelijk code 1054 of 1058 in.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud