Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Bereken uw beroepskosten

Wilt u uw belastingaangifte zo optimaal mogelijk invullen? Neem niet zomaar vrede met het kostenforfait. Het kan veel voordeliger zijn om uw werkelijke beroepskosten in te brengen.

Gelukkig wordt niet uw hele beroepsinkomen belast. De kosten die u maakt om dat inkomen te verwerven of te behouden, mag u in mindering brengen. Werknemers, ambtenaren, bedrijfsleiders en vrije beroepen kunnen daarbij kiezen tussen forfaitaire en werkelijke beroepskosten. Alleen handelaars, industriëlen en landbouwers hebben die keuze niet en moeten hun werkelijke beroepskosten bewijzen.

Een forfaitaire kostenaftrek is veruit het eenvoudigst, u hoeft er helemaal niets voor te doen. Maar dat is niet noodzakelijk de meest voordelige oplossing. Het kan interessanter zijn om uw werkelijke beroepskosten in te brengen. 

Wanneer is het interessant om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen?

Als u meer werkelijke kosten kunt inbrengen dan het kostenforfait, vermeerderd met eventuele vrijstellingen. Door de taxshift zal het voor werknemers minder snel interessant zijn om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen, aangezien de forfaitaire kosten zijn opgetrokken. Voor de andere beroepsgroepen blijft alles bij het oude.

Om een verstandige keuze te maken, kunt u de rekenmodule gebruiken op www.netto.be/­beroeps­kosten. U kunt er zowel uw forfaitaire als werkelijke beroepskosten mee berekenen. U kunt er ook een overzicht maken van alle gemaakte beroepskosten en een document afdrukken om bij uw belastingaangifte te voegen. Ook al bent u dat niet wettelijk verplicht, toch stuurt u dat overzicht beter onmiddellijk met uw aangifte mee. Zo vermijdt u bijkomende vragen van de fiscus en werkt u een snelle verwerking van uw belastingaangifte in de hand.

De forfaitaire kostenaftrek krijgt u automatisch. Wie zijn werkelijke beroepskosten wil inbrengen, moet daartoe het bedrag aangeven op zijn belastingaangifte. Werknemers doen dat door in vak IV de code 1258/2258 in te vullen. Bedrijfsleiders vullen in vak XVII de code 1406/2406 in. Belastingplichtigen die winstgevende activiteiten hebben, moeten de code 1606/2606 in vak XVIII invullen. Voor beoefenaars van vrije beroepen is dat code 1657/2657 in vak XIX.

De 14 meest voorkomende beroepskosten

1. Woon-werkverkeer

Om uw brood te verdienen moet u naar het kantoor, de fabriek, de winkel… De dagelijkse pendel van en naar het werk zijn beroepskosten. Hoeveel u fiscaal kunt inbrengen, verschilt naargelang uw vervoermiddel.

 • De meeste mensen kiezen nog altijd voor de auto. Ook al bewijst u uw werkelijke beroepskosten, toch mag u voor de pendel met uw eigen wagen niet alle kosten van uw auto optellen: u moet zich beperken tot 0,15 euro per kilometer. Alleen intresten voor een lening kunnen daar nog bovenop komen. Die kosten mag u ook inbrengen als u achter het stuur kruipt van de auto van uw vader of moeder, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner.
 • En wat met een bedrijfswagen? Ook daarvoor mag u 0,15 euro per kilometer inbrengen, al is er een plafond. De beroepskosten worden beperkt tot het bedrag van het voordeel alle aard, verhoogd met een eventueel eigen bijdrage voor het gebruik van de wagen.
 • Ook voor andere vervoersmiddelen, zoals de trein, motor of carpooling mag u het forfait van 0,15 euro per kilometer gebruiken. Het wordt wel beperkt tot 100 kilometer per enkele rit.
 • Alleen voor de fiets is er een hogere aftrek: tot 0,22 euro per kilometer.
 • U mag echter ook kiezen voor de werkelijke kosten als u niet met de auto rijdt: de prijs van een trein-, tram- of busabonnement of de tickets, alle kosten van een motor… Die kosten zijn volledig aftrekbaar.
 • Taxikosten zijn maar voor 75 procent aftrekbaar.

2. Beroepsverplaatsingen

Moet u tijdens uw werkuren de baan op voor een bezoek aan een klant, een rit naar een leverancier of een verplaatsing tussen twee kantoren?

Voor verplaatsingen met uw auto mag u 75 procent van de werkelijke kosten inbrengen. Dat zijn onder meer de afschrijvingen, de kosten voor brandstof, onderhoud, herstellingen, verkeersbelasting en pechverhelping. Alleen de betaalde intresten zijn voor 100 procent aftrekbaar. Uiteraard moet u die kosten beperken in functie van uw beroepsgebruik.

Als u een firmawagen hebt, kunt u geen kosten inbrengen.

Voor de andere vervoersmiddelen mag u de kosten integraal aangeven.

3. Kantoor

Het is evident: de kosten van een gebouw dat u uitsluitend voor uw professionele activiteiten gebruikt, zijn beroepskosten.

Maar ook een deel van uw woning kan u inbrengen als beroepskosten. Dat kan bijvoorbeeld voor het bureau van een leerkracht die thuis zijn lessen voorbereidt en er toetsen verbetert. U moet dan de kosten uitsplitsen tussen het privé- en het beroepsgedeelte, volgens de verhouding tussen de oppervlakte van uw kantoor en de totale oppervlakte van uw woning. Het resultaat dat u daardoor bekomt, moet u opnieuw beperken volgens de verhouding beroepsmatig gebruik van dit kantoor ten opzichte van het privégebruik ervan.

Om welke kosten gaat het?

 • Huurt u uw woning, dan mag u de huur inbrengen als beroepskosten, op voorwaarde dat uw geregistreerde huurovereenkomst een professioneel gebruik toelaat.
 • Eigenaars kunnen een deel van de onroerende voorheffing, van de gemeente- en provinciebelastingen, van de intresten van een hypothecaire lening, brandverzekering en kosten van onderhoud en herstellingen inbrengen. De prijs van het gebouw kunt u afschrijven over 33 jaar, die van de grond niet.

4. Kantoorbenodigdheden

Kleine kantoorbenodigdheden zoals papier, schrijfgerief, onderhoudsproducten, telefoon- en internetkosten… mag u integraal inbrengen. Computers, software, gsm’s en meubilair moet u afschrijven over drie jaar (jaarlijks percentage van 33 procent). Dat moet uiteraard steeds gebeuren in verhouding tot het professioneel gebruik, mocht u die kantoorbenodigdheden ook privé gebruiken.

5. Vakliteratuur

De fiscus zal de aankoop van boeken, tijdschriften, magazines… alleen aanvaarden als beroepskosten als er een direct verband is met uw beroep. De vakliteratuur moet tot een betere kennis leiden. In de praktijk wordt de aftrek van kranten vaak verworpen.

6. Studiekosten

Een bijkomende opleiding geldt maar als beroepskosten als er een direct verband is met uw huidige beroepsactiviteit. Die link moet er ook zijn om studiereizen, buitenlandse congressen en seminaries te kunnen inbrengen. Een opleiding die een carrièreswitch mogelijk moet maken, kunt u niet fiscaal inbrengen.

Aangifte zonder moeite

Waar op uw aangifte?

 • Vak IV: voor werknemers.
 • Vak XVII: voor bedrijfsleiders.
 • Vak XVIII: bij winstgevende activiteiten.
 • VAK XIX: voor beoefenaars van vrije beroepen.

Altijd bij de hand houden?

Maak een overzicht van alle gemaakte kosten. U moet ook bewijsstukken, zoals btw-bonnetjes en facturen, kunnen voorleggen.

Vooraf ingevuld op Tax-on-web?

Nee. 

 

7. Sponsoringkosten en reclameartikelen

De kosten voor balpennen, aanstekers, agenda’s, kalenders… en sponsoringkosten zijn volledig aftrekbaar, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat ze bijdragen tot de bloei van uw zaak.

8. Recepties en relatiegeschenken

Onthaal- en receptiekosten (traiteur, dranken…) of relatiegeschenken (wijn, pralines...) zijn maar voor de helft aftrekbaar. Abonnementen voor sportieve of culturele manifestaties zijn wel volledig aftrekbaar.

9. Restaurant

Een zakendiner is maar voor 69 procent aftrekbaar.

10. Kleding

Gewone stadskleding kunt u nooit als beroepskosten inbrengen. Dat kan alleen voor specifieke kleding, zoals een toga voor een advocaat, een verpleegstersschort, veiligheidsschoenen of een helm…

11. Verzekering gewaarborgd inkomen

Alleen het deel van de premies voor een verzekering gewaarborgd inkomen dat economische invaliditeit dekt, zijn beroepskosten.

12. Lidgelden

Lidgelden van een beroepsvereniging, vakbondsbijdragen… zijn maar beroepskosten als er een directe band is met uw professionele activiteit. Het lidgeld van een serviceclub mag u niet inbrengen.

13. Lonen en honoraria

Lonen die u betaalt aan personeel - inclusief jobstudenten en meewerkende echtgenoten - zijn aftrekbare beroepskosten. Om de honoraria van een fiscaal adviseur, boekhouder, accountant of advocaat in te brengen, is een link met uw beroepsactiviteiten vereist of moeten de kosten gemaakt zijn om uw inkomen te behouden of verwerven.

14. Tweede woning

De huur van een tweede woning of appartement dichter bij het werk kunt u inbrengen als beroepskosten. Wel moet u kunnen aantonen dat een tweede uitvalsbasis noodzakelijk is: om een lange pendel te vermijden, omdat uw werkgever eist dat u binnen een bepaalde tijdspanne op kantoor bent… Ook de wekelijkse pendel van en naar uw gezinswoning en eventuele verhuizingskosten kunt u fiscaal inbrengen. De kosten voor de aankoop van een tweede woning kunnen in specifieke situaties worden afgetrokken als beroepskosten.

Belastinggids 2016

Zaterdag 21/05, gratis bij De Tijd

Wegwijs in de 810 codes van uw belastingaangifte

 • Tips & tools om uw belastingfactuur gevoelig te verlichten
 • Wat verandert door de staatshervorming?
 • Concrete cases: zo oordeelt de rechter
De Belastinggids 2016 is op 21 mei verschenen. Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud