netto

Single, samenwonend of gehuwd? Regering wil gelijke belasting

©Photo News

De regering bekijkt of en hoe de verschillen in de belasting tussen alleenstaanden, gehuwden, wettelijk en feitelijk samenwonenden kunnen weggewerkt worden.

Wat de fiscus verstaat onder ‘gezin’ valt al lang niet meer samen met de maatschappelijke invulling. Er waren nog nooit zoveel alleenstaanden als vandaag en echtscheidingen en nieuw-samengestelde gezinnen zijn al lang geen uitzondering meer.

‘We zitten in de 21ste eeuw, maar het fiscaal systeem werd gemaakt in de 20ste en zelfs de 19 eeuw’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. ‘Het is mijn taak om op alle vlakken van de fiscaliteit de nodige analyses te maken, problemen te detecteren en oplossingen voor te stellen.’

Om die reden werd SD Worx gevraagd de fiscale behandeling van werknemers in verschillende gezinsvormen te analyseren. ‘Op basis van de studie zal ik samen met mijn kabinet en de administratie concrete voorstellen doen om ook op dit vlak verder werk te maken van een rechtvaardige fiscaliteit’, zegt Van Overtveldt. De minister liet zich niet verleiden om concrete aanpassingen aan te kondigen. Die zullen eerst binnen de regering besproken worden.

De fiscus maakt vandaag alleen een onderscheid tussen enerzijds gehuwden en wettelijk samenwonenden en anderzijds alleenstaanden. Onder die laatste categorie vallen niet alleen de singles, maar ook mensen die feitelijk samenwonen op hetzelfde adres. Het zal dan ook niet verwonderen dat één van de conclusies van de studie is dan ook dat het statuut van die feitelijk samenwoners tegen het licht moet gehouden worden. Waar liggen de verschillen?

1. Bedrijfsvoorheffing voor alleenstaanden

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen dat bij de uitbetaling van het loon wordt afgehouden. Maar zoals de naam het zegt is het een ‘voorheffing’, de finale belastingafrekening loopt via de belastingaangifte. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend volgens barema’s, maar alleen voor alleenstaanden is er een korting van 24 euro per maand. SD Worx pleit voor een afschaffing van die korting.

2. Bedrijfsvoorheffing bij co-ouders

Bij ouders die uit elkaar zijn en hun kinderen in co-ouderschap opvoeden, krijgt maar één ouder een korting op de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste. Maar bij de finale belastingberekening krijgt elke co-ouder de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste.

3. Belastingvoordeel voor personen ten laste

Het belastingvoordeel voor kinderen ten laste stijgt met het aantal kinderen, wat voordelig is voor kroostrijke gezinnen. Een eerste kind levert bijvoorbeeld een hoger belastingvoordeel op dan een tweede. In nieuw samengestelde gezinnen kan er een verschil zijn naargelang bij welke ouder een kind gedomicilieerd is. Maatschappelijk stelt zich de vaag of elk kind geen recht moet geven op een gelijk bedrag aan belastingbesparing.

4. Bijdrage Sociale Zekerheid

De Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid is een inhouding door de fiscus om de sociale zekerheid te spijzen. Ze wordt ingehouden van het maandelijkse loon, maar de uiteindelijke afrekening gebeurt via de belastingaangifte op basis van het gezinsinkomen. Gevolg is dat koppels met een laag inkomen beter af zijn als ze feitelijk samenwonen, terwijl partners met beiden een hoog inkomen beter af zijn als ze gehuwd zijn of wettelijk samenwonen. SD Worx pleit voor een berekening per partner.

5. Huwelijksquotiënt

In de personenbelasting is het huwelijksquotiënt een voordeel voor koppels waar één partner geen of een laag inkomen heeft. Maar dat voordeel is er alleen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, niet voor feitelijke samenwoners. Tot 30 procent van diens inkomen wordt fictief aan de andere toegewezen, waardoor het tegen voordeliger tarieven wordt belast.

6. Ouder met kinderlast

Ook al heeft een kind twee ouders, het is maar fiscaal ten laste van één ouder. Bij gehuwden en wettelijke samenwoners gaat het voordeel automatisch naar de meest verdienende. Feitelijke samenwoners kunnen het gezinshoofd zelf kiezen en zo de belastingbesparing optimaliseren.

7. Optimalisatie bij co-ouders

De kinderen zijn ook een aandachtspunt voor co-ouders. Enkel voor de ouder waar het kind gedomicilieerd is, is er een belastingkrediet. Dat betekent dat die het belastingvoordeel effectief uitbetaald krijgt mocht hij of zij onvoldoende belastingen betalen. Voorts kunnen co-ouders kunnen ook hun belastingvoordeel voor hun kinderen optimaliseren, door naargelang de gezinssituatie bewust wel of niet co-ouderschap toe te passen.

8. Onderhoudsgeld

Is er geen co-ouderschap en betaalt een ouder een onderhoudsuitkering? Die betalingen kunnen onbeperkt afgetrokken worden van het inkomen en leveren een belastingvoordeel op tegen het hoogste tarief waartegen men belast wordt. Dat tarief hangt af van het inkomen en kan oplopen tot 50 procent. SD Worx pleit voor een loskoppeling van het belastingvoordeel van het inkomen.  

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content