Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Optimaliseer uw beroepskosten en betaal zo minder belastingen

Wie in zijn belastingaangifte voor een forfaitaire kostenaftrek gaat, hoeft helemaal niets te doen. Maar misschien loont het de moeite om even de reken­machine erbij te nemen. Het kan immers voordeliger zijn om uw werkelijke beroepsinkomsten in te brengen.
Advertentie
©flor aguilar

Niet uw volledige beroepsinkomen wordt belast: de kosten om het inkomen te verwerven of te behouden, mogen in mindering gebracht worden. Werknemers, ambtenaren, bedrijfsleiders en mensen met een vrij beroep krijgen automatisch een forfaitaire kostenaftrek. Maar dat is niet noodzakelijk de voordeligste oplossing. Mogelijk kan u meer werkelijke beroepskosten inbrengen. 

Gebruik de handige rekenmodule

Hoe hoog is het kostenforfait voor u? Hoeveel werkelijke beroepskosten kunt u inbrengen? Gebruik de handige rekenmodule op www.netto.be/beroepskosten.

Wie zijn werkelijke beroepskosten wil inbrengen, moet daartoe het bedrag aangeven op zijn belastingaangifte.

Werknemers doen dat in vak IV bij de code 1258/2258. Bedrijfsleiders vullen in vak XVII de code 1406/2406 in. Belastingplichtigen die winstgevende activiteiten hebben, moeten de code 1606/2606 in vak XVIII invullen. Voor beoefenaars van vrije beroepen is dat de code 1657/2657 in vak XIX.

 

Wat zijn de meest ingebrachte beroepskosten?

Woon-werkverkeer

Altijd bij de hand houden?

Bewijsstukken van de beroepskosten: btw-bonnetjes, facturen…

Uw woon-werkverkeer is het traject van en naar kantoor, fabriek of winkel. U hoeft niet te kiezen voor de ‘kortste’ weg, wel voor de ‘normale’ weg, rekening houdend met de afstand, de verkeersdrukte en de aard van de weg. Wie ’s middags thuis luncht, mag ook dat traject inbrengen. Hoeveel u kan inbrengen als beroepskosten hangt af van uw vervoermiddel.

 • Auto

Ook al gaat het om ‘werkelijke’ beroepskosten, u moet een forfait van 15 cent per kilometer gebruiken. Alleen de kosten van een autofinanciering kunnen daarbovenop komen.

Weet dat u niet noodzakelijk eigenaar moet zijn van de wagen. U mag ook achter het stuur kruipen van de auto van uw ouders of de partner met wie u gehuwd bent of wettelijk samenwoont.

 • Bedrijfswagen

Ook voor een wagen die uw werkgever of uw vennootschap ter beschikking stelt, mag u 15 cent per kilometer inbrengen. Maar er is een plafond: de beroepskosten mogen nooit meer bedragen dan het voordeel alle aard, verhoogd met een eventuele eigen bijdrage voor het privégebruik van de bedrijfswagen.

 • Motor

Wie met de motor naar het werk gaat, mag alle kosten inbrengen: brandstofkosten, belasting op inverkeerstelling, verzekering, onderhoud en herstelling… tot zelfs (deels) een motorpak en -laarzen. U kan ook kiezen voor een forfait van 15 cent per kilometer, geplafonneerd tot 100 kilometer per enkele rit.

 • Openbaar vervoer

De prijs van een trein-, tram- of busabonnement is volledig aftrekbaar. U kan ook kiezen voor een forfait van 15 cent per kilometer, geplafonneerd tot 100 kilometer per enkele rit.

 • Carpooling

Rijdt u mee met een collega, buur…? U mag het forfait van 15 cent per kilometer inbrengen, maar wel met de beperking tot 100 kilometer per enkele rit.

 • Fiets

U kan tot 22 cent per gereden kilometer inbrengen.

 • Te voet

U mag 15 cent per kilometer inbrengen.

 • Taxi

Taxikosten zijn voor 75 procent aftrekbaar.

Beroepsverplaatsingen

Voor puur beroepsmatige verplaatsingen mag u meer kosten inbrengen dan voor uw woon-werkverkeer. Alleen wie een bedrijfswagen ter beschikking heeft, mag geen kosten voor professionele verplaatsingen aangeven.

 • Eigen auto

Voor verplaatsingen met uw auto mag u 75 procent van de werkelijke kosten inbrengen. Dat zijn onder meer de afschrijvingen, brandstofkosten, onderhoudskosten, herstellingskosten, verkeersbelasting en kosten voor pechverhelping. Ook de intresten betaald op een autolening mag u volledig inbrengen. Uiteraard moet u die kosten beperken tot uw beroepsgebruik.

 • Andere vervoersmiddelen

U mag de kosten integraal inbrengen, uiteraard beperkt tot uw beroepsgebruik.

Kantoor

De kosten van een gebouw dat u uitsluitend voor uw professionele activiteiten gebruikt, zijn beroepskosten. Ook een deel van uw woning kunt u inbrengen als beroepskosten. Dat kan bijvoorbeeld voor het bureau van een leerkracht die thuis zijn lessen voorbereidt, of een werknemer die regelmatig thuis werkt. U moet die kosten uitsplitsen in een privé- en beroepsgedeelte, volgens de verhouding tussen de oppervlakte van uw kantoor en de totale oppervlakte van uw woning. Het resultaat moet u nog eens beperken volgens de verhouding ‘beroepsmatig gebruik’ ten opzichte van ‘privégebruik’.

 • Huur

U mag de huur van uw beroepslokalen inbrengen. Let op als u een deel van uw woning inbrengt: de huurovereenkomst moet een professioneel gebruik toelaten.

 • Eigenaar

U kan (een deel van) de onroerende voorheffing, de gemeente- en provinciebelastingen, en de intresten van een hypothecaire lening inbrengen. De prijs van het gebouw mag u over 33 jaar afschrijven, die van de grond niet.

 • Andere kosten

Voorbeelden zijn premies voor een brand- en diefstalverzekering, verwarming, elektriciteit, water en onderhoud.  Voor specifieke beveiligingskosten is er een verhoogde aftrek van 120 procent (factuurbedrag + 20 procent).

Kantoorbenodigdheden

Kleine kantoorbenodigdheden, zoals papier, schrijfgerief, onderhoudsproducten, telefoon- en internetkosten…, mag u integraal inbrengen als u ze volledig beroepsmatig gebruikt. Computers, software, gsm’s en meubilair moet u afschrijven, doorgaans tegen een jaarlijks percentage van 33 procent.

Vakliteratuur

Alleen als er een direct verband is met uw beroep mag u de aankoop van boeken, tijdschriften, magazines… inbrengen. In de praktijk wordt de aftrek van kranten vaak verworpen.

Bijkomende opleiding

Een bijkomende opleiding, studiereis, buitenlands congres en seminarie kan u inbrengen, op voorwaarde dat er een link is met uw huidige beroepsactiviteit. Een opleiding die een carrièreswitch mogelijk moet maken, zal de fiscus verwerpen.

Publiciteit

De kosten voor balpennen, aanstekers, agenda’s, kalenders... en sponsoringkosten zijn volledig aftrekbaar, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat ze bijdragen tot de bloei van uw zaak. De kosten voor onthaal en receptie (traiteur, dranken…) of relatiegeschenken (wijn, pralines…) mag u maar voor de helft inbrengen. Abonnementen voor sportieve of culturele manifestaties zijn wel voor 100 procent aftrekbaar.

Restaurant

Een zakendiner is maar voor 69 procent aftrekbaar.

Kleding

Alleen specifieke beroepskleding mag u inbrengen: een toga voor een advocaat, een verpleegstersschort, veiligheidshelm of -schoenen… Gewone stadskleding zal de fiscus niet aanvaarden.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Alleen het deel van de premies dat economische invaliditeit dekt, zijn beroepskosten.

Lidgelden

Lidgelden van een beroepsvereniging, vakbondsbijdragen… zijn maar beroepskosten als er een directe band is met uw professionele activiteit. Het lidgeld van een serviceclub mag u niet inbrengen.

Lonen en honoraria

Lonen betaald aan personeel, jobstudenten en uw meewerkende echtgenoot zijn beroepskosten. De honoraria van een fiscaal adviseur, boekhouder, accountant of advocaat zijn aftrekbaar op voorwaarde dat er een link is met uw beroepsactiviteiten. Ofwel moeten de kosten gemaakt zijn om uw inkomen te behouden of te verwerven.

U loopt in het vizier van de fiscus

De fiscus kondigt elk jaar gerichte controleacties aan. Dit jaar lopen loontrekkers die hun werkelijke beroepskosten aftrekken een hoger risico op een belastingcontrole of een vraag om inlichtingen. Dat hoeft u niet af te schrikken, maar weet dat u de ingebrachte kosten moet kunnen aantonen aan de hand van btw-bonnetjes, facturen... Ook al bent u dat niet wettelijk verplicht, voeg een overzicht van uw beroepskosten bij uw aangifte. Zo vermijdt u bijkomende vragen en werkt u een snelle verwerking van uw belastingaangifte in de hand.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud