netto

Hoe uw kinderen financieel helpen zonder kopzorgen?

©Ã‚© moodboard/Corbis

Kinderen die een gezinswoning kopen of bouwen is voor veel ouders hét moment om een financieel steuntje in de rug te geven. Voluit met liefde gedaan, maar toch ook vaak met bezorgdheid voor als de relatie van kindlief zou spaaklopen.

Zoon- of dochterlief die een woning koopt of bouwt: het is voor veel ouders hét moment om een som geld te schenken. Die schenking registeren via een Belgische notaris kost amper 3 procent schenkbelasting in Vlaanderen. Toch blijven ook de belastingvrije hand- en bankgift populair. ‘De schenker stuurt dan het best voor de schenking een brief met de modaliteiten aan de begiftigde’, adviseert notaris Marc Sobrie. ‘Die laatste stuurt een brief terug waarin hij de modaliteiten aanvaardt, eveneens vóór de schenking plaatsvindt. De modaliteiten worden het best ook nog eens bevestigd in een document dat zowel de schenker als de begiftigde ondertekent.’

Zo vermijdt u zure oprispingen

  • Die opeenvolging van brieven leidt tot sporen van de schenking en de modaliteiten. ‘Zo kan aan de schenking de last gekoppeld worden dat het geld moet dienen voor de aankoop van het onroerend goed en voor niets anders’, geeft de notaris aan. ‘Dat neemt de mogelijke bezorgdheid van de ouders weg dat het geld aan iets anders zou worden verbrast.’
  • Tegelijk adviseert Sobrie dat het koppel dat de schenking ontvangt, onderling ook een document opstelt. Daarin erkent de ene partner dat de andere van zijn ouders een som geld geschonken kreeg waarmee een deel van de aankoopsom van de gezinswoning werd gefinancierd.

Dat bewijs komt van pas als de relatie van zoon- of dochterlief op de klippen loopt. Was het koppel getrouwd zonder huwelijkscontract, dan zal die verrekening sowieso gebeuren bij de vereffening-verdeling. ‘Woonde het ongehuwde koppel samen, dan leg je het best vast dat die verrekening - bij een verkoop van de woning - binnen een welbepaalde termijn moet gebeuren’, geeft Sobrie aan. ‘De ene partner verrekent dan eerst de waarde van de schenking en pas daarna wordt de verkoopopbrengst verdeeld in verhouding tot het eigendomsaandeel van elke partner.’ Zeker als slechts een van beide ouderparen geld schenkt of als de ene ouders meer schenken dan de andere, vermijdt u op die manier zure oprispingen.

‘Aan een schenking kan de last worden gekoppeld dat het geld moet dienen voor de aankoop van een onroerend goed en voor niets anders. Dat neemt de mogelijke bezorgdheid van veel ouders weg.’

Maar ook als het koppel niet uit elkaar gaat, is het belangrijk dat u de gedane schenking in rekening blijft brengen. Sobrie: ‘Stel dat het koppel op een bepaald ogenblik zijn bestaande woning inruilt voor een andere. Wanneer men dan doet alsof beide partners evenveel inbrengen, ontstaat alsnog een scheeftrekking.’

In 50 antwoorden naar de perfecte woning

  • Wat zijn de valkuilen van een verkoop op plan?
  • Hoe op notariskosten beknibbelen?
  • Welke regeling uitwerken als uw (schoon)ouders financieel bijspringen?
  • ... 

Onze 'Bouwgids' verscheen op zaterdag 27 februari. Klik hier om de PDF-versie te lezen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect