Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe spaart u het best op lange termijn?

Met recordinlages in 2009 zit het spaarboekje opnieuw in de lift. Maar naast de traditionele spaarrekening zijn er nog andere producten voor de langetermijnspaarder. Welke formule presteerde het best tijdens de voorbije 8 jaar?
Alle spaarrentes
op een rijtje

Klik hier

(netto) – Door de kredietcrisis staat kapitaalbehoud opnieuw hoog op de agenda van de spaarder en belegger. Dat komt tot uiting in het recordbedrag van 175 miljard euro dat vandaag op spaarboekjes in België is geparkeerd. Dit is het hoogste niveau ooit, en al 13 procent meer dan begin dit jaar. En dit ondanks de historisch lage basisrentes en de goede prestatie van de beurzen.

Naast de spaarrekening zijn er echter nog andere manieren om de zuurverdiende centen risicoloos te laten renderen. Zo is er niet alleen de termijnrekening of de kasbon, ook een spaarverzekering in de vorm van tak21 streeft naar een gegarandeerde rente. Net als bij een spaarrekening kunt u met een tak21-product op een flexibele manier sparen. Eén van de grote verschillen situeert zich op fiscaal vlak. Zo betaalt u een taks op levensverzekering van 1,1 procent bij elke instap, en betaalt u roerende voorheffing van 15 procent indien uw contract (zonder overlijdensdekking) minder lang loopt dan 8 jaar. Om die reden zijn de meeste tak21-producten langetermijncontracten.

Rendement

Het is niet eenvoudig om een uitspraak te doen over welke van de bovenstaande producten de hoogste rendementen halen over een lange termijn. Dit hangt namelijk af van allerhande factoren zoals de evolutie van de rente en de beurzen. Toch werden in het voorbeeld hieronder enkele relevante producten opgesomd met het rendement dat ze na 8 jaar hebben bereikt. Het gaat over een jaarlijkse storting van 1.000 euro in de periode 2001 tot en met 2008. Uw eindkapitaal na de storting van die 8.000 euro vindt u in de tabel. Hoewel het om een steekproef van producten gaat, kunnen toch enkele conclusies worden getrokken.

Klik om te vergroten

1. Tak21-product presteert het best

De rendementen van tak21-producten lagen de voorbije jaren gemiddeld hoger dan die van de klassieke spaarrekeningen. Belangrijkste reden is de winstdeling van de tak21-producten. Die was de voorbije jaren, op 2008 na, hoog door de goede prestatie van de beurzen. Toch valt het af te wachten of de producten die hoge rendementen ook herhalen. Door de crash op de beurzen in 2008 hebben veel verzekeringsmaatschappijen hun aandelenposities gevoelig teruggeschroefd. Veiligheid staat meer centraal, maar dat betekent een defensievere belegging en dus een lager rendement. Tweede opmerking is dat de taks op de levensverzekeringen van 1,1 procent slechts van kracht is sinds 1 januari 2006. Hierdoor is de impact van de taks in het voorbeeld relatief beperkt. Voor de komende 8 jaar houdt u het best wel rekening met de taks over de volledige periode. Verder wordt er rekening gehouden met de instapkosten die in de informatiefiches van de tak21-producten zijn vermeld. Die kunnen hoog oplopen, maar ze zijn wel vaak onderhandelbaar voor goede klanten.

2. Internetspaarrekening doet bijna even goed als tak21-product

De internetspaarrekeningen boden de voorbije jaren rentes die fors boven die van de klassieke spaarrekeningen uitkwamen. Hun rentes lagen wel onder die van de tak21-producten, maar door de afwezigheid van kosten lag het eindresultaat wel in de buurt van dat van de spaarverzekering.

3. Termijnrekening en kasbon iets beter dan klassieke spaarrekening

In normale marktomstandigheden is er sprake van een steile rentecurve, wat betekent dat de rente op langere termijn boven de rente op korte termijn ligt. Hoe langer u dus uw geld parkeert, hoe hoger in theorie uw vergoeding. Concreet betekent dit dat de rente op een termijnrekening met looptijd van 1 jaar hoger zal liggen dan die op een spaarrekening. Een uitzondering op die steile rentecurve zagen we bijvoorbeeld in 2007 en 2008 toen de kortetermijnrente zelfs hoger uitkwam dan de langetermijnrente. Wie de voorbije 8 jaar de jaarlijkse stortingen op een termijnrekening met looptijd 1 jaar stortte en herbelegde, kijkt na 8 jaar tegen een eindkapitaal van 8914 euro aan.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud