Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe u indekken als u een huis koopt?

Eindelijk is het zover! U heeft uw droomhuis gevonden en staat op het punt een compromis te ondertekenen. Neem specifieke clausules op om te vermijden dat uw aankoop op een financiële nachtmerrie uitdraait.

 

Klik hier voor de
recentste woningprijzen
in uw gemeente

(netto) - Na het akkoord van de koper en verkoper wordt een voorlopige verkoopovereenkomst of compromis ondertekend. Op dat moment is de koop definitief gesloten. Dat kan een probleem zijn als de koper bijvoorbeeld nog niet zeker is dat hij een lening kan krijgen. Daarom kunt u in uw compromis opschortende voorwaarden opnemen.

1. Hypothecair krediet

"In bijna elk compromis wordt een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening opgenomen", zegt notaris Maarten Duytschaever. Die clausule mag wel geen vlucht van de koper zijn. Hij moet zich wel degelijk inzetten om een krediet te verkrijgen en dat kunnen bewijzen aan de hand van een concreet leningsdossier.

2. Stedenbouwkundige vergunning

"De aankoop van een bouwgrond kan gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundig uittreksel", aldus Duytschaever. Zo heeft de koper zekerheid dat er wel degelijk gebouwd mag worden.

3. Blanco bodemattest

"In principe moet het bodemattest er al zijn op het moment van de verkoop, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval", zegt notaris Duytschaever.

4. Voorkooprecht

Het gebeurt dat huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten een voorkooprecht hebben. "In Gent is ongeveer een derde van alle percelen belast met een voorkooprecht", zegt Duytschaever. Op het moment van de verkoop is niet duidelijk of dat voorkooprecht uitgeoefend zal worden.

Wordt aan de opschortende voorwaarden niet voldaan, dan wordt de verkoop zonder meer ontbonden. De verkoper kan opnieuw vrij onderhandelen met mogelijke kopers en de koper heeft geen verdere verplichtingen meer. Uitzondering is als de partijen een vergoeding hebben voorzien indien een opschortende voorwaarde niet gerealiseerd wordt.

 

 

 

 

 

Lees ook: Waar zijn huizen het duurst?

 

 

 

 

 

 

 

Koopcontract

Op het punt om een huis te (ver)kopen? Denk aan alle clausules. Voor

het Vlaamse Gewest hebben we een modelcontract gemaakt waar het

volstaat om enkel uw persoonlijke gegevens in te vullen. Netto doet de

rest. Klik hier.

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud