Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe verdien ik vandaag een wereldreis met beleggen?

Net zoals mode is beleggen onderhevig aan trends en hypes. Toch is een volgehouden diversificatie nog altijd de beste manier om op lange termijn rendement te halen. Hoe ziet zo’n portefeuille er vandaag uit?
Advertentie

1. Begin bij een vast inkomen 

Zorg er in de eerste plaats voor dat een deel  van de spaarcenten ieder jaar opnieuw een  vast inkomen genereert. De veiligste oplossing  daartoe ligt voor de hand : zet uw geld  gewoon op een spaarrekening en strijk elk  jaar de basisrente en getrouwheidspremie  op. Bij de huidige lage spaarrentes zal het  echter een eeuwigheid duren voor u een wereldreis  bij elkaar hebt gespaard.    

2. Koop daarna bedrijfsobligaties    

Om een groter vast inkomen op te strijken,  investeert u een deel van uw spaargeld best  in goede bedrijfsobligaties. Die geven  doorgaans recht op een jaarlijkse coupon  van 3 tot 6 procent, afhankelijk van de kredietwaardigheid  van het bedrijf. Ook hier is  het zaak om niet het onderste uit de kan te  willen halen. Wees tevreden met een iets lagere  coupon (bijvoorbeeld 4 procent), maar  de zekerheid dat u belegt in een kredietwaardig  bedrijf.  De eurocrisis indachtig is het ook belangrijk  om te kiezen voor grote, stabiele bedrijven  die wereldwijd actief zijn, en zeker in die  markten die de komende jaren nog aantrekkelijke  groeicijfers zullen optekenen, namelijk  de Aziatische en Latijnse groeimarkten.     

Koop uw obligaties voor een prikje: In vergelijking met een spaarrekening biedt een bedrijfsobligatie het  voordeel dat u het totale rendement van uw investering kunt verhogen door de obligatie onder pari of nominale waarde (100 procent) te kopen. Een obligatie met een vaste coupon van 4 procent zal een hoger rendement hebben dan die 4 procent als u de obligatie tegen 98 procent koopt. Dat komt omdat u op de eindvervaldag altijd 100 procent terugkrijgt. Omgekeerd is het belangrijk dat u de obligatie niet te duur (fors boven pari) koopt, aangezien uw totale rendement dan gevoelig zakt.

3. Opteer dan voor aandelen 

De inkomsten die uw traditionele spaarrekening  en bedrijfsobligaties jaarlijks genereren,  kunt u aanvullen met dividenden  van aandelen. ‘Aandelen’, hoor ik u denken,  ‘dat is in deze onzekere tijden toch om problemen  vragen?’ Toegegeven, aandelen  worden vandaag meer dan ooit als risicokapitaal  gezien, maar toch zijn de dividenden  van sommige aandelen niet te versmaden  (zie tabel op de volgende blz.).  Bovendien zijn aandelen met een mooi dividend  meestal defensieve aandelen die  minder gevoelig zijn voor een economische  groeivertraging. Dat komt omdat beleggers  sowieso kunnen terugvallen op een mooi dividend  en die aandelen niet zomaar zullen  dumpen. 

* op basis van de koersen van 19/6, rekening houdend met Belgische en buitenlandse roerende voorheffing

GOED OM TE WETEN: Door te spreiden over aandelen van bedrijven die meer dan 60 procent beleggen in residentieel vastgoed, zoals Aedifica en Serviceflats Invest, doet u ook fiscaal een goede zaak. Op de dividenden van deze aandelen betaalt u geen belasting of roerende voorheffing. Op de dividenden van andere aandelen bedraagt de roerende voorheffing 25 procent.

4. Vul aan met extra rendement   

Om uiteindelijk nog extra rendement te genereren,  zult u ook een deel van uw centen  moeten reserveren voor aandelen van  meer conjunctuurgevoelige of zogenaamde  cyclische bedrijven, zoals bedrijven  uit de metaal- of chemiesector. Die aandelen  zijn risicovoller dan de defensieve  aandelen met een mooi dividend, maar zullen  bij een economische heropleving ook  veel sterker stijgen.  Omdat de economische situatie momenteel  heel onzeker blijft, is het zaak om in uw  goed gespreide beleggingsportefeuille geen  te zwaar gewicht toe te kennen aan dit type  van aandelen. Volg deze aandelen ook aandachtig  op. Ze kunnen op korte tijd zeer  scherpe koersbewegingen naar beneden  maken, waardoor het aantrekkelijk wordt  om ze op te pikken.  Omgekeerd kan een forse koersopstoot  aanleiding zijn om de winst te verzilveren.  Die winst belegt u bij voorkeur opnieuw  in een vastrentende belegging (spaarrekening  of bedrijfsobligatie). Met de oorspronkelijke  investering kunt u dan opnieuw  op zoek naar fors afgestrafte aandelen. 

Laat de inflatie voor u werken

Binnen een trapsgewijze beleggingsstrategie verdienen ook potentiële inflatierisico's de nodige aandacht. Omdat de centrale banken wereldwijd massaal geld pompen in de economie kunnen de overvloedige bankbiljetten de inflatie aanwakkeren zodra de economische activiteit aantrekt. Om daarop in te spelen is het aangegezen om de bedrijfsobligaties in uw beleggingsportefeuille aan te vullen met een of meer inflatiegelinkte obligaties. Het gaat om obligaties waarbij de hoofdsom en de coupon gekoppeld zijn aan een consumptieprijsindex. Stijgen de prijzen, dan blijft uw koopkracht via deze investering gewaarborgd.

Wie zich wil indekken tegen inflatie kan ook investeren in grondstoffen, zoals graan, koffie, suiker of goud. Als de economie weer aantrekt en er inflatie optreedt, zal de vraag naar grondstoffen groter worden om aan de economische ontwikkeling te kunnen voldoen. Bij een stijgende vraag zal ook de prijs van de grondstoffen stijgen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud