Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Pendelen op kosten van uw werkgever

Door dicht bij uw werk te gaan wonen, kunt u de milieukosten van uw dagelijkse pendel van en naar het werk tot een minimum beperken. Maar een verhuizing is lang niet voor iedereen een optie. Dan maar kiezen voor de meest duurzame manier van verplaatsen. En dat kan ook nog eens goed zijn voor uw budget.
Als u met een (elektrische) fiets naar het werk gaat, kan uw werkgever u belonen met een fietsvergoeding van 23 cent per kilometer. ©belga

Zo kunt u een vergoeding van zo’n 1.000 euro per jaar bij elkaar fietsen of uw treinabonnement laten terugbetalen door uw werkgever. Of uw baas een vergoeding moet betalen voor uw woon-werkverkeer en hoeveel die dan bedraagt, is afhankelijk van het vervoermiddel.

U gaat met de fiets naar het werk

Als u met een (elektrische) fiets naar het werk gaat, kan uw werkgever u belonen met een fietsvergoeding van 24 cent per kilometer. Hij moet die vergoeding alleen betalen als dat voorzien is op sector- of ondernemingsniveau of in de individuele arbeidsovereenkomst. Maar uw baas kan ook vrijwillig over de brug komen.

Duurzaam levengids 2018

De beste tips om energie te besparen en uw geld duurzaam te laten renderen

De Duurzaam Levengids is op 21/4 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Zolang alleen de effectief getrapte kilometers vergoed worden, hoeft u geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen op de vergoeding te betalen. Intussen is die vrijstelling er ook voor speedpedelecs (elektrische fietsen met een ondersteuning tot 45 kilometer per uur). ‘Een werkgever kan ook een fietsvergoeding betalen aan werknemers die met een deelfiets naar het werk komen’, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexpert bij de hr-dienstverlener SD Worx. Met de fietsvergoeding kan u een extra budget bijeenfietsen. Wie bijvoorbeeld 10 kilometer van het werk woont en 200 dagen per jaar aan de slag is, kan rekenen op 920 euro.

Krijgt u een bedrijfsfiets van uw werkgever ter beschikking? Als u die fiets ook voor uw woon-werkverkeer gebruikt, ontsnapt het privévoordeel - inclusief onderhouds- en stallingskosten - aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

U gaat met de trein naar het werk

Gaat u met de trein naar het werk, dan moet uw werkgever verplicht een deel van de kosten vergoeden. ‘De werkgever betaalt gemiddeld 75 procent van een treinkaart tweede klasse. De vergoeding stijgt naarmate een werknemer verder van het werk woont’, zegt Michiels. De vergoeding is vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Vaak wordt gewerkt met een derdebetalersregeling, waardoor uw werkgever rechtstreeks aan de NMBS betaalt en u zelf helemaal niets afdraagt.

U gaat met tram, bus en metro naar het werk

Voor ander openbaar vervoer dan de trein moet uw werkgever verplicht een vergoeding betalen zodra uw traject minstens 5 kilometer bedraagt vanaf de eerste vertrekhalte van de bus of tram. ‘Sectoraal kunnen gunstiger bepalingen opgelegd zijn, met bijvoorbeeld een vergoeding vanaf de eerste kilometer. De werkgever kan ook op eigen initiatief meer doen dan waartoe hij verplicht is’, zegt Michiels. De terugbetaling verschilt naargelang de ticketprijs vast is of varieert in functie van de afstand. Op die terugbetaling betaalt u geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen.

U gaat met de auto of motor naar het werk

Als u met een eigen (elektrische) wagen of motor van en naar het werk gaat, dan is uw werkgever niet verplicht u daarvoor een vergoeding te betalen, tenzij er op sectoraal of ondernemingsvlak iets anders bepaald is. Betaalt uw werkgever wel een vergoeding, dan moet u daarop geen socialezekerheidsbijdragen betalen. Voor de fiscus is er maar een gedeeltelijke vrijstelling: er moeten geen belastingen betaald worden op een vergoeding tot 410 euro per jaar. Voorwaarde voor de gedeeltelijke belastingvrijstelling is dat u uw werkelijke beroepskosten niet bewijst in uw belastingaangifte en de vrijstelling niet al eens benut voor een ander vervoermiddel. ‘Een analoge regeling is mogelijk voor werknemers die geen eigen auto hebben, maar gebruikmaken van een deelauto’, zegt Michiels.

Krijgt u een (elektrische) wagen ter beschikking van uw baas en mag u die ook voor uw woon-werkverkeer en andere privéverplaatsingen gebruiken? Dat is een voordeel waarop u belastingen moet betalen. Niet het werkelijke voordeel wordt belast, maar wel een forfait. Dat zogenaamde voordeel van alle aard hangt af van de CO2-uitstoot, de cataloguswaarde en de ouderdom van de wagen. Door de beperkte CO2-uitstoot zal u veel minder belastingen betalen voor een elektrische auto dan voor een klassieke benzine- of dieselwagen. Wel is er altijd een minimum belastbaar voordeel van 1.340 euro per jaar.

Vanuit fiscaal standpunt wordt het minder interessant om te kiezen voor een bedrijfswagen met plug-in-hybrideaandrijving, ook ‘stekkerhybrides’ genoemd. Wagens met een te kleine batterijcapaciteit om elektrisch te rijden, zullen vanaf 2020 worden belast zoals hun evenknie zonder batterij. De nieuwe regels gelden voor wagens aangekocht sinds 1 januari 2018, maar de uitwerking gaat pas in vanaf 2020.

U carpoolt naar het werk

Gaat u met uw eigen auto naar het werk en pikt u onderweg een collega op? Uw werkgever kan u daarvoor belonen met een vergoeding. ‘De weg naar het werk kan uiteenvallen in verschillende deeltrajecten, met elk een eigen behandeling’, zegt Michiels. ‘Het deel van de pendel dat een werknemer alleen aflegt, is tot 400 euro vrijgesteld van belastingen. Voor de afstand die samen wordt afgelegd, is de werkgeversvergoeding vrijgesteld voor de maximumprijs van een treinabonnement eerste klasse voor eenzelfde afstand. Moet u een omweg maken om de collega op te pikken, dan is dat een dienstverplaatsing en geldt er een vrijgesteld forfait van 0,3573 euro per kilometer.’ Kunt u zelf met een collega meerijden naar het werk? ‘Dat is een vrijgesteld sociaal voordeel’, zegt Michiels.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud