Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Spaarder schuwt elk risico

De lage rente zet amper een op de tien Belgen aan om meer risico te nemen of te beleggen in fondsen, aandelen of obligaties.
©Marco Okhuizen/Hollandse Hoogte

Dat blijkt uit een onderzoek van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd en Radio 1 bij 1.000 Belgen.

Spaarcenten op een spaarboekje brengen amper iets op. De wettelijke minimumrente van 0,11 procent ligt een stuk lager dan de inflatie, waardoor een spaarder de facto aan koopkracht verliest en dus armer wordt. Toch kiest de Belg niet om te beleggen in producten met een hoger risico om zijn spaargeld meer te laten opbrengen.

Meer buffer, meer risico

Amper 9 procent van de Belgen zegt het voorbije jaar meer risico genomen te hebben door de lage rente. De risicobereidheid is hoger bij mensen die meer dan gemiddeld sparen (18%) en die een spaarbuffer van minstens zes (17%) of minstens tien gezinsinkomens (24%) achter de hand hebben. Mannen nemen meer risico dan vrouwen.

15%
Sparen is niet voor alle Belgen een prioriteit. 15 procent verkiest te genieten van het leven.

Ook tegenover beleggingen in fondsen of de aankoop van aandelen of obligaties staan Belgen weigerachtig. Slechts 11 procent koos door de lage rente voor die producten. Naast de mensen die meer dan gemiddeld kunnen sparen en die een voldoende spaarbuffer hebben, beleggen vooral 65-plussers (22%) en hoger geschoolden (15%).

Die lage percentages zijn des te opvallender omdat een op de drie Belgen aangeeft dat zijn spaargedrag het afgelopen jaar beïnvloed werd door de lage rente. Vooral vanaf de leeftijd van 45 jaar zijn mensen gevoelig voor de rentestand.

Genieten

Naast de rente beïnvloeden nog andere factoren het spaargedrag van de Belg. Een kwart liet zich leiden door een algemeen gevoel van onzekerheid over de toekomst. Opvallend is dat die onzekerheid vooral bij 55- tot 64-jarigen aanwezig is.

Maar sparen is niet voor alle Belgen een prioriteit: 15 procent verkiest meer te consumeren en te genieten van het leven. 

De Week van het Geld - Vanaf 27 maart dagelijks op www.tijd.be en in De Tijd.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud