Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Modern erfrecht taak voor volgende regering

Een grondige hervorming van het erfrecht wordt zo goed als zeker doorgeschoven naar de volgende regering. Die modernisering was nochtans voorzien in het regeerakkoord.
Advertentie
De regering-Di Rupo I kan de belofte van eind 2011 om het erfrecht te hervormen, niet inlossen

De hervorming moest komaf maken met de bestaande regels die nog dateren uit het tijdperk van Napoleon en niet meer beantwoorden aan de maatschappelijke noden. Het klassieke gehuwde stel is al lang niet meer de norm.

Een parlementaire werkgroep rondde in de zomer van vorig jaar al een wetsvoorstel af dat meer mogelijkheden voor maatwerk en oplossingen voor specifieke gezinssituaties moet bieden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) benadrukt via haar woordvoerster dat ze de eerste minister is die in 200 jaar tijd het huwelijks- en erfrecht wilde moderniseren. Ze hoopt alsnog dat het parlement het voorstel voor de verkiezingen goedkeurt. 'Maar dat is niet meer realistisch', zegt senator Martine Taelman (Open VLD), voorzitster van de werkgroep Erfrecht in de commissie voor Justitie.

De modernisering moet dan maar een prioriteit worden voor de volgende legislatuur
Martine Taelman,
Open VLD-senator

Pensioenrechten

Het knelpunt is de hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Om tot een nieuwe coherente wetgeving te komen, moet dat eerst aangepakt worden en daarop aansluitend het erfrecht.

Maar het dossier van het huwelijksvermogensrecht zit politiek volledig geblokkeerd. Vooral over de verdeling van de pensioenrechten bij echtscheiding ontbreekt elke consensus.

Het probleem stelt zich voor een partner die tijdens het huwelijk zijn carrière op een lager pitje zet voor het gezin. ‘De modernisering van het erfrecht met meer mogelijkheden voor maatwerk en nieuw samengestelde gezinnen moet dan maar een prioriteit worden voor de volgende legislatuur’, besluit Taelman. Er zijn  de voorbije regeerperiode wel een aantal kleinere wijzigingen gerealiseerd, zoals de mogelijkheid om kleinkinderen rechtstreeks te laten erven. 

De passage over het erfrecht in het regeerakkoord van 1 december 2011:

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud