Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Alle Belgen betalen voortaan zelfde belasting op schenking vastgoed

Vanaf 3 september verlaagt het Waals Gewest de schenkingsrechten voor vastgoed naar het niveau van Vlaanderen en Brussel.
©Photo News

Bij een schenking van vastgoed moeten altijd schenkingsrechten betaald worden. De drie gewesten kunnen de belasting autonoom bepalen. Maar vanaf 3 september lopen de basistarieven in het hele land gelijk. Het Waals Gewest verlaagt vanaf die datum de belasting. Vlaanderen voerde de belastingverlaging al in juli 2015 door, Brussel volgde begin 2016.

27%
Het hoogste belastingtarief voor schenkingen van vastgoed aan (klein)kinderen en de partner bedraagt 27 procent.

De verschuldigde schenkingsbelasting op vastgoed hangt af van enerzijds de waarde van het geschonken goed en anderzijds de familieband tussen de schenker en de ontvanger. De laagste belasting is er voor schenkingen tussen (klein)kinderen, (groot)ouders en partner. Het maximumtarief daalt in Wallonië van 30 naar 27 procent. Voor schenkingen tussen ooms, neven en alle anderen gaat het maximumtarief van 50 naar 40 procent. Alleen in Vlaanderen kunnen feitelijke samenwoners van het lagere tarief voor partners profiteren.

Verschillende verminderingen

Er blijven nog verschillen in de verminderingen en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Wallonië voorziet in een korting als de ontvanger in een geschonken gezinswoning energiebesparende werken uitvoert. In Vlaanderen kan een stuk van de schenkbelasting terugbetaald worden als de woning energiezuiniger wordt gemaakt of langdurig verhuurd. Tot eind 2019 heeft Vlaanderen ook een gunstregime voor de schenking van bouwgrond.

Voor de schenking van roerende goederen, zoals cash en beleggingen, blijft Wallonië andere tarieven hanteren. Die belasting hangt alleen af van de verwantschap, niet van de waarde van de schenking. In Vlaanderen en Brussel moet op een schenking tussen partners, (groot)ouders en (klein)kinderen 3 procent schenkbelasting betaald worden. Alle anderen betalen 7 procent. In Wallonië zijn die tarieven respectievelijk 3,3 en 5,5 procent.

Lees de Erfenisgids dit weekend in de De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud