Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoeveel kost schenken?

Op een schenking moet u doorgaans schenkbelasting betalen. Met onze tool kunt u uitrekenen hoe hoog die belastingfactuur oploopt.
©Filip Ysenbaert

 

Hoeveel schenkbelasting u moet betalen op een schenking hangt af van 4 elementen. Als u die ingeeft in het scherm hieronder, krijgt u te zien hoe hoog de te betalen belasting oploopt. (Onder de tabel vindt u een uitgebreide uitleg over de berekening van de bedragen.)

Verschijnt onze rekentool hieronder niet? Bekijk hem dan hier (ook op mobiele toestellen).

Even geduld...

1. Welk bedrag schenkt u?

De schenkbelasting moet betaald worden op de waarde van de geschonken goederen. Die waarde wordt berekend per schenking en per begiftigde. Schenkt een echtpaar een gemeenschappelijk goed ter waarde van 400.000 euro aan zijn 2 kinderen, dan zal elk kind belast worden op twee schenkingen met een waarde van elk 100.000 euro.

2. Welk type goederen schenkt u?

Voor roerende goederen (cash, juwelen, effecten) gelden andere tarieven dan voor onroerende goederen (vastgoed).

Op roerende goederen gelden vlakke tarieven. De tarieven zijn:

Jaar tijd om erfenis belastingvrij door te geven aan (klein)kinderen

Vanaf 1 september 2018 hoeft u in Vlaanderen geen schenkbelasting te betalen als u binnen het jaar een deel van de erfenis van uw ouders doorgeeft aan uw eigen kinderen. De Vlaamse overheid maakt dergelijke ‘doorgeefschenkingen’ belastingvrij om de gedeeltelijke erfenissprong mogelijk te maken.

Bij een erfenissprong gaat de erfenis van een gootouder rechtstreeks naar de kleinkinderen omdat de ouder beslist zijn erfenis te weigeren ten voordele van de (klein)kinderen. Maar een dergelijke weigering is een alles-of-niets-verhaal. Ofwel weigert hij zijn integrale erfenis ofwel aanvaardt hij ze integraal. Daardoor komt de erfenissprong nauwelijks van de grond.

 

- Vlaams Gewest:

   

   

   

 • 3% tussen partners, (groot)ouders en (klein)kinderen. Dat tarief geldt ook voor stief- en zorgkinderen. Feitelijke samenwoners moeten minstens 1 jaar feitelijk samenwonen.
 •        

   

   

 • 7% voor alle anderen.
 •        

   

   

 • Kinderen hoeven geen erfbelasting te betalen op een doorgeefschenking van hun ouders (zie kader links).
 •        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brussels Gewest:

   

   

   

 • 3% tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen.
 •        

   

   

 • 7% voor alle anderen.
 •        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

- Waals Gewest:

   

   

   

 • 3,3% tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen.
 •        

   

   

 • 5,5% voor alle anderen.
 •        

   

   

 • Het tarief van 7,7% is begin 2018 geschrapt.
 •        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onroerende goederen gelden progressieve tarieven. Ze stijgen naarmate de waarde van de geschonken goederen hoger ligt.

Vanaf september gelden in alle gewesten dezelfde tarieven en schijven voor de schenkbelasting op vastgoed. Vlaanderen voorziet wel nog in een korting op deze tarieven als u de woning energiezuiniger maakt of als u de woning verhuurt. Maar cumuleren baat niet. De woning eerst een energie-update geven en nadien verhuren levert slechts één keer de korting op. Ook Wallonië stimuleert energiezuinige renovaties door een korting van 25 procent van de investering, met een maximum van 2.500 euro, toe te kennen op de te betalen schenkbelasting. 

3. Aan wie schenkt u?

De tarieven hangen af van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Hoe dunner de bloedband, hoe hoger de tarieven.

4. In welk gewest woont de schenker?

De schenkingstarieven verschillen van gewest tot gewest. De woonplaats van de schenker bepaalt welk schenkingsrecht van toepassing is. Het gewest waar u de schenkingsakte tekent, speelt geen enkele rol, net zomin als de woonplaats van de begiftigde of de ligging van de geschonken goederen. Woonde de schenker in de 5 jaar voorafgaand aan de schenking in meerdere gewesten, dan kijkt de overheid naar het gewest waar de schenker het langst heeft gewoond.

Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud