Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Meer tijd om uw erfenisplanning onder de loep te nemen

U krijgt nog tot 1 september 2019 de tijd om te beslissen hoe uw schenkingen bij overlijden moeten worden gewaardeerd. Dat is een jaar later dan eerst was voorzien.
Advertentie
Schenkingen die u eerder al deed, worden bij het openvallen van uw nalatenschap anders in rekening gebracht als u na 1 september 2018 zou overlijden. Geschonken geldsommen worden voortaan geïndexeerd tot datum van overlijden. ©Shutterstock

Wie eerder al schenkingen deed, moet een doordachte keuze maken.

Want op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. Dat leidt tot een grotere vrijheid om uw vermogen na te laten aan wie u wil. Ook verandert de manier waarop de notarissen eerder gedane schenkingen in rekening moeten brengen als u overlijdt. 

Bij een overlijden moeten de notarissen het vermogen van de overledene opnieuw samenstellen. Ze moeten inventariseren wat de overleden persoon nog had bij zijn overlijden. Maar ze moeten ook rekening houden met de schenkingen die iemand tijdens zijn leven al heeft gedaan. Dat om na te gaan of alle wettige erfgenamen wel erven waar ze recht op hebben. 

Nieuwe waarderingsmethode

Als u op of na 1 september overlijdt, moet de notaris de waarde van eerder gedane schenkingen indexeren op basis van de index van de consumptieprijzen tot op de datum van overlijden. Dat geldt zowel voor roerende goederen zoals een som geld, aandelen, oldtimers of kunstwerken, als voor onroerende goederen zoals een woning of een bouwgrond. 

Overlijdt u nog voor 1 september, dan wordt de waarde van de goederen die u tijdens uw leven schonk niet geïndexeerd. Voor roerende goederen geldt dan de waarde op het ogenblik van de schenking. Voor onroerende goederen geldt de waarde van de woning of van de grond op de dag van het overlijden. 

De nieuwe waarderingsmethode kan uw erfenisplanning doorkruisen. Misschien leiden de nieuwe regels wel tot een resultaat dat u toch niet voor ogen had.

Verklaring tot behoud

Wie de oude waarderingsregels liever behoudt, kon oorspronkelijk nog tot 31 augustus 2018 een verklaring tot behoud bij de notaris laten opmaken. Maar die termijn blijkt niet realistisch te zijn. Het is nog lang niet bij iedereen doorgedrongen dat men zich tot de notaris moet wenden als men de oude waarderingsregels liever behoudt, ook als men na 1 september 2018 zou overlijden.

Aanvankelijk was de wetgever zinnens de termijn tot 1 maart 2019 te verlengen. Nu is er een akkoord om de schenkers nog tot 1 september 2019 de tijd te geven om een verklaring tot behoud te laten opstellen.

Niet talmen

Toch talmt u beter niet te lang. 'Want als u bijvoorbeeld op 30 september 2018 zou overlijden en als u voordien geen verklaring tot behoud hebt afgelegd, moet de notaris toch al de nieuwe waarderingsregels op de eerder gedane schenkingen toepassen', waarschuwt Carina Van Cauter, Kamerlid voor Open VLD.

'Bovendien zijn de oude waarderingsregels maar mogelijk op schenkingen die tot uiterlijk 31 augustus 2018 worden gedaan. Schenkingen die u later doet, worden altijd onderworpen aan de nieuwe waarderingsregels en worden dus geïndexeerd tot de datum van overlijden', aldus nog Van Cauter.

Alle schenkingen

Of zo'n verklaring tot behoud opportuun is of niet, hangt af van uw specifieke situatie. Laat u daarom vooraf goed adviseren. 

De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Uw keuze geldt voor alle schenkingen die u tot 31 augustus 2018 deed of nog doet. Het is niet mogelijk om de ene schenking volgens de nieuwe, en een andere schenking volgens de oude regels in rekening te brengen. Het is het een of het ander.

Voorbeeld

Een verklaring tot behoud kan opportuun zijn als u aan uw twee kinderen eenzelfde som geld schonk maar met een lange periode tussen beide schenkingen.

Als u twintig jaar geleden 20.000 euro schonk aan uw oudste kind en als u dan na 1 september overlijdt, dan wordt die som geïndexeerd tot datum van uw overlijden. Dat kan tot gevolg hebben dat uw oudste kind minder zal erven dan een kind aan wie u dezelfde som pas vorig jaar schonk. Als u liever ziet dat de notaris alleen rekening houdt met de waarde van de cash op het ogenblik van de schenking, niets meer of minder, dan moet u een verklaring tot behoud afleggen.

Naast dit voorbeeld zijn er nog situaties denkbaar waarbij uw planning door de nieuwe waarderingsmethode op de helling komt te staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud