Netto Het antwoord op al uw geldvragen

166 grote vermogens betalen meer dan half miljoen euro successierechten

In 2014 waren er 166 aangiftes van nalatenschappen waarbij meer dan 500.000 euro aan successierechten werd betaald. Cijfers over nog grotere nalatenschappen heeft de overheid niet.

De cijfers over de betaalde successierechten door grote vermogens blijken uit een antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt op een vraag van volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. Die wou met zijn vraag nagaan of de successierechten de kleine en middelgrote vermogens harder treffen dan de grote, en de onroerende vermogens harder dan de financiële activa.

Denk vroeger aan later.

  • Successieplanning voor iedereen. Van 9 tot 99 jaar, van kinderloze single tot grootouder

+ 7 voorbeeldtestamenten om bij te houden

Onze Erfenisgids verscheen op 28 maart. Klik hier om de PDF-versie te lezen.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt enkel over statistieken voor aangiften van nalatenschap waar meer dan 500.000 euro successierechten geïnd werden. Dergelijke grote nalatenschappen zijn zeldzaam: ze zijn goed voor 0,21 procent van het in totaal 78.207 aangiften van nalatenschap voor het hele land.

Voor die grote nalatenschappen werden 219 miljoen euro aan successierechten betaald, of een gemiddelde van 1,32 miljoen euro per aangifte. Met dat bedrag tekenen de grote vermogens voor 7,75 procent van de in 2014 betaalde successierechten. Over het hele land werden in totaal 2,83 miljard euro successierechten geïnd.

De tarieven van de successierechten hangen niet enkel af van de omvang van de nalatenschap, maar ook van de verwantschap met de overledene. Bovendien verschillen de tarieven naargelang het Gewest. Sinds 1 januari 2015 staan de Gewesten ook in voor de inning van de successierechten, daarvoor gebeurde dat door de federale overheid.    

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud