Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

5 tips om uw erfenis voor te bereiden

Op 1 september 2018 wordt het nieuwe erfrecht van kracht. Voortaan zult u meer vrijheid hebben om uw nalatenschap te regelen. Als u uw erfenis al had gepland, zult u in veel gevallen moeten bijsturen.
Advertentie
Wie de komende maanden een testament opstelt, kan daarin al anticiperen op de nieuwe regels die gelden vanaf 1 september 2018

Krijgt u ook een punthoofd van die nieuwe erfenisregels? Dan bent u lang niet de enige. Nochtans kan het belang van de nieuwe spelregels niet genoeg beklemtoond worden. Zeker als u uw erfenis al hebt gepland of als u eerder al goederen aan uw kinderen hebt geschonken. In dat geval loont het de moeite om uw planning nog eens onder de loep te nemen.

Enkele tips.

Tip 1: U bent niet verplicht uw erfenis te plannen

U mag dat doen, maar u hoeft het niet te doen. In dat geval wordt uw nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld onder uw erfgenamen.

Aan die regels verandert niets. Het maakt dan niets uit of u voor of na 1 september 2018 overlijdt.

  • Stel dat u gehuwd bent zonder huwelijkscontract en dat u twee kinderen hebt. Als u overlijdt voor uw partner, dan erft uw partner het vruchtgebruik over uw vermogen ( ook over de helft van de gezinswoning, de andere helft is al volle eigendom van uw partner) . Uw beide kinderen erven dan elk de helft van uw vermogen in blote eigendom.
  • Bent u niet (meer) gehuwd of weduwnaar, dan wordt uw vermogen gelijk verdeeld onder uw kinderen. Hebt u drie kinderen, dan erft elk kind een derde. Hebt u vier kinderen, dan erft elk kind een vierde.

Tip 2: Bekijk uw testament

Vanaf 1 september 2018 kunt u de helft van uw vermogen nalaten aan wie u wilt. Volgens de huidige regels is het gedeelte waarover u vrij kunt beschikken meestal kleiner. Hebt u 2 kinderen, dan kunt u maar over een derde vrij beschikken.

Videochat

Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Hoe bereidt u zich het best voor op die nieuwe regels voor schenken en erven? Netto-redacteur Nadine Bollen blikte samen met notaris Carol Bohyn vooruit tijdens een videochat. Herbekijk de videochat hier.

Veel bestaande testamenten bevatten echter de volgende algemene clausule. ‘Ik laat het grootste beschikbare gedeelte na aan … ( bijvoorbeeld mijn stiefkinderen, mijn kleinkinderen of een goed doel).

‘Zo’n clausule leidt tot verwarring als u vanaf 1 september 2018 overlijdt’, waarschuwt vermogensadvocaat Guillaume Deknudt. ‘Uw erfgenamen zullen zich afvragen wat u precies bedoelde. Veronderstel dat u twee kinderen hebt. Wil u een derde nalaten aan andere personen dan uw kinderen, ook als u vanaf 1 september volgend jaar overlijdt ? Of wil u de helft nalaten aan andere personen dan uw kinderen, omdat dit bij overlijden vanaf 1 september 2018 mogelijk is?

In dit geval mag u niet aarzelen om uw bestaande testament te herroepen en het document opnieuw op te stellen. U kunt in uw nieuw testament bijvoorbeeld voorzien dat u een derde wil nalaten aan andere personen dan uw twee kinderen, ook bij overlijden vanaf 1 september volgend jaar’, tipt de advocaat 

Tip 3: Plan vooruit

Als u nog vóór 1 september 2018 een testament wilt opmaken, kunt u daarin anticiperen op de regels die vanaf 1 september 2018 gelden. U kunt perfect uitdrukken wat u precies wenst indien u vóór 1 september 2018 zou overlijden en wat uw wensen zijn als u later overlijdt. Differentiëren is mogelijk.

U kunt uiteraard ook een schikking treffen die altijd zal gelden, los van de vraag wanneer u overlijdt (vóór of na 1 september 2018). Maar in dat geval moet u zich wel houden aan de huidige regels.

Voorbeeld

U hebt twee kinderen uit een vorig huwelijk. U ging enkele jaren geleden een relatie aan met een vrouw die ook twee kinderen heeft uit een eerdere relatie. 

U kunt vóór 1 september 2018 een testament opstellen dat moet geëerbiedigd worden, ongeacht of u vóór of na 1 september 2018 overlijdt. In dat geval kunt u hooguit 1/3 nalaten aan de twee kinderen van uw jongste partner, en dus niet de helft.

Laat u nu toch al de helft aan uw stiefkinderen na, dan kan grote heibel ontstaan als u toch al vóór 1 september 2018 zou overlijden. Want dan kunnen uw kinderen terecht opwerpen dat uw stiefkinderen te veel (namelijk 1/2 in plaats van 1/3) krijgen.

Tip 4: Schenk op het juiste moment

Bij overlijden stelt de notaris uw vermogen altijd opnieuw samen. Hij gaat na wat u hebt op de dag van overlijden, maar houdt ook rekening met de schenkingen die u in het verleden hebt gedaan. Dat gebeurt via de zogenaamde ‘inbreng’. Dit om na te gaan of er geen erfgenaam is benadeeld.

Erfenisgids

Bereid u voor op het nieuwe erfrecht

De Erfenisgids is op 25/11 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Schenkingen zullen voor die inbreng op een andere manier worden gewaardeerd als u na 1 september 2018 overlijdt. De nieuwe waarderingsregels worden ook losgelaten op schenkingen die u bijvoorbeeld twee of tien jaar geleden deed. Dat kan ongewenste effecten hebben.

U hebt drie kinderen en u wilde hen altijd gelijk behandelen. U schonk elk van de kinderen 25.000 euro op het ogenblik dat ze een huis kochten. Uw oudste kind kreeg de schenking vijftien jaar geleden, uw tweede kind tien jaar geleden en uw jongste kind kreeg pas vorig jaar 25.000 euro. Als u overlijdt voor 1 september zal elk kind evenveel moeten inbrengen, wat perfect is wat u beoogde. Maar als u op of na 1 september 2018 overlijdt, zal uw oudste kind meer moeten inbrengen dan uw jongste kind. Wat niet uw bedoeling was.

Tip 5: Wacht niet tot de deadline

Notarissen krijgen momenteel al heel wat vragen over het nieuwe erfrecht. ‘Het gaat vooral om een eerste gesprek: wat informeren om daarna nog eens rustig te kunnen nadenken. Meteen tot actie overgaan, is nog vrij beperkt’, weet Bart Azare, woordvoerder van de notarisfederatie.

U heeft inderdaad nog 9 maanden om uw bestaande planning tegen het licht te houden. Of om na te gaan of u beter nu al schenkt of beter wacht tot de nieuwe regels van kracht zijn.

Met nog 280 dagen te gaan tot het nieuwe erfrecht, hoeft u uw testament inderdaad niet holderdebolder te herschrijven. Maar u wacht best ook niet tot augustus volgend jaar vooraleer in actie te schieten. Want een doordachte en evenwichtige erfenisplanning is niet iets dat u in 1,2,3 in elkaar bokst.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud