Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wordt erven minder duur?

Vlaanderen wil tegen 1 september 2018 ook de erfbelasting hervormen. Zodat u geen fiscale kater overhoudt aan de grotere vrijheid die het nieuwe erfrecht biedt. En zodat stiefkleinkinderen, (stief)broers en (stief)zussen en verre familieleden niet langer tot meer dan de helft van hun erfenis zien verdwijnen in de Vlaamse schatkist.
Advertentie
©mfn online editor import

Een van de cruciale hervormingen die de Vlaamse regering in haar laatste volledige werkjaar tot een goed einde wil brengen, is de erfbelasting. Want ook al is de Vlaamse belastingdienst geen erfgenaam, hij eist toch zijn deel op wanneer iemand overlijdt. Hoe waardevoller de erfenis, hoe hoger de tarieven van de erfbelasting (zie tabel onderaan).

Videochat

Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Hoe bereidt u zich het best voor op die nieuwe regels voor schenken en erven? Netto-redacteur Nadine Bollen blikte samen met notaris Carol Bohyn vooruit tijdens een videochat. Herbekijk de videochat hier.

Voor partners en kinderen valt die belastingdruk op erfenissen nog tamelijk mee. Partners betaalden vorig jaar gemiddeld 5,5 procent belasting op wat ze erven van elkaar. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt de belastingdruk op hun erfenis gemiddeld 6,7 procent. Bijna twee derde van alle erfenissen vloeit naar de kinderen.

Een heel ander verhaal voor wie erft van zijn broer, zus, tante, oom of van iemand die geen familielid is. Wie erft van iemand zonder bloedband ziet gemiddeld 57,4 procent van die erfenis verdwijnen in de Vlaamse schatkist. Broers en zussen droegen in 2016 gemiddeld 44,4 procent van hun erfenis af aan de Vlaamse belastingdienst.

‘Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als een onteigening aangevoeld worden’, beseft Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). En dus wordt volop gewerkt aan een nieuwe manier om de erfbelasting te berekenen. Een manier die de belastingdruk moet ‘matigen’.

Die hervorming moet klaar zijn tegen uiterlijk 1 september 2018, wanneer het nieuwe erfrecht in werking treedt’, aldus Tommelein. ‘Een aanpassing tegen dan is noodzakelijk omdat anders hiaten ontstaan in de fiscale regelgeving, met rechtsonzekerheid tot gevolg. Maar het nieuwe federale erfrecht biedt ook opportuniteiten om de erfbelasting te moderniseren en rekening te houden met de nieuwe, grotere vrijheid van een erflater om zijn nalatenschap toe te wijzen aan personen naar zijn keuze. Die mogelijkheden willen we met de Vlaamse regering fiscaal maximaal ondersteunen.’

De afgelopen maanden is volop de impact van de verschillende scenario’s gesimuleerd. Want met 1,3 miljard euro is de erfbelasting een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Vlaamse begroting. De hervorming moet echter budgetneutraal zijn. Wel zal de opbrengst van de fiscale regularisatie - begroot op 100 miljoen euro - erin geïnvesteerd worden.

Hoe wil Vlaanderen erven goedkoper maken?

Welke pistes zijn mogelijk voor de erfbelasting?

1. Meer mensen laten erven tegen het laagste tarief

Kinderen, kleinkinderen en partners genieten de voordeligste tarieven in rechte lijn. Die variëren van 3 tot 27 procent, afhankelijk van hoeveel ze erven. Een piste kan zijn om meer mensen tegen dat laagste tarief te belasten. ‘In het Vlaams Parlement werd gesproken over, onder meer, stiefkleinkinderen en stiefbroers en -zussen, maar we onderzoeken ook - zowel inhoudelijk als budgettair - valabele alternatieven’, aldus Tommelein.

Erfenisgids

Bereid u voor op het nieuwe erfrecht

De Erfenisgids is op 25/11 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

2. De belastingvermindering voor kleine erfenissen uitbreiden

‘Kleine erfenissen’ zijn erfenissen waarop de erfgenamen geen erfbelasting moeten betalen of waarop een korting geldt op het te betalen bedrag. Het bedrag van die vermindering, de bovengrens van de kleine verkrijging en de berekeningswijze verschillen echter voor de drie categorieën erfgenamen, concreet in rechte lijn, broers en zussen en anderen. Op dit ogenblik genieten broers en zussen bijvoorbeeld een korting op de erfbelasting als hun erfdeel maximaal 70.000 euro groot is.

3. De erfbelasting berekenen per erfgenaam, en niet langer in groep

Kinderen die erven van hun ouders, worden elk afzonderlijk belast op wat ze erven. Dat is ook het geval voor broers en zussen. Maar als neven en nichten erven, wordt voor alle neven en nichten samen één allesomvattend tarief toegepast. Dat is nadelig, aangezien de tarieven van de erfbelasting progressief zijn.

4. De erfenis opdelen in een roerend en een onroerend gedeelte

Als kinderen erven van een ouder of een grootouder, wordt hun erfdeel opgesplitst in een roerend en een onroerend gedeelte om het tarief te bepalen. Die opsplitsing wordt momenteel niet toegepast in de zijlijn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud