Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Bacquelaine wil eenvormig minimumpensioen voor gemengde loopbanen

Personen die tijdens hun loopbaan deels ambtenaar zijn geweest en deels werknemer, zullen ook recht krijgen op een minimumpensioen. De minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), legt daartoe volgend jaar een voorstel neer, zo meldde hij op een debat deze morgen georganiseerd door De Tijd en de zusterkrant L'Echo.
De federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine ( MR), beantwoordde zaterdagmorgen vragen van lezers op Finance Avenue. ©Daniel Bacquelaine

Om een minimumpensioen te kunnen genieten als werknemer, moet iemand dertig jaar gewerkt hebben.

Dat geldt ook voor personen die tijdens hun loopbaan zowel werknemer als zelfstandige zijn geweest. 'De loopbanen als werknemer en als zelfstandige worden samengeteld om na te gaan of aan de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar voor het minimumpensioen is voldaan. Sinds juni van dit jaar is het minimumpensioen voor een gemengde loopbaan zelfstandige-werknemer hetzelfde  bedrag van iemand die een volledige loopbaan als werknemer presteerde', zegt minister Bacquelaine.

Voor personen die tijdens hun loopbaan zowel werknemer als ambtenaar zijn geweest, is dat echter niet het geval. Die loopbanen worden niet samengeteld. 'Daardoor is het inderdaad mogelijk dat iemand noch in het ambtenarenstelsel , noch in het werknemersstelsel aan de loopbaanvoorwaarde voor een minimumpensioen voldoet', aldus de minister.

'In de loop van 2016 zal ik een voorstel tot hervorming van het minimumpensioen aan de sociale partners en aan de regering voorleggen dat deze situatie moet verhelpen', meldt Bacquelaine.'Het is de bedoeling om een eenvormig minimumpensioen over de stelsels heen te creëren, waarvan de loopbaanvoorwaarde, rekening zal houden met de loopbanen in alle stelsels.'

Bacquelaine meldde verder dat het Nationaal Pensioencomité bekijkt of er moet worden gesleuteld aan de regularisatie van de studiejaren. Nu kunnen ambtenaren, zelfstandigen en werknemers dat doen.

Maar niet tegen dezelfde voorwaarden. Zo moeten werknemers en zelfstandigen dan een regularisatiebijdrage betalen, terwijl ambtenaren dat niet hoeven te doen.'Het Nationaal Pensioencomité bekijkt of men ook de regularisatie van de studiejaren niet moet harmoniseren', aldus Bacquelaine. Volgens de minister zal het Pensioencomité nog tijdens deze legislatuur een voorstel op tafel leggen.

Aanvullend pensioen

Verder herhaalde Bacquelaine dat hij het akkoord over de aanvullende pensioenen dat in oktober tot stand kwam tussen de sociale partners integraal zal respecteren en uitvoeren. 'Zoals de sociale partners hebben gevraagd, zullen de voorwaarden om het aanvullend pensioen op te nemen, niet strenger worden voor wie nu al dicht bij zijn pensioen staat. De voorwaarden worden  niet strenger voor wie volgend jaar 58 of ouder wordt. Voor die personen blijft de mogelijkheid bestaan om het aanvullend pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar op te nemen, uiteraard tegen de huidige voorwaarden ', vervolgt Bacquelaine.

Dit betekent concreet dat de opname van het aanvullend pensioen mogelijk blijft vanaf 60 jaar voor personen die volgend jaar 58 jaar worden of ouder , mits ze dan een heffing betalen van 20 procent.

Tot slot meldde Bacquelaine dat hij de uitkering van het aanvullend pensioen in de vorm van een rente (in plaats van in kapitaal)  niet zal verplichten. 'De uitkering van een rente in plaats van een kapitaal zal nooit verplicht worden gemaakt. Alleen zal een commissie onderzoeken of we de uitkering van een rente niet moeten stimuleren. In het leven van een gepensioneerde kan een rente-uitkering gunstiger zijn , bijvoorbeeld om de kosten van een rusthuis te dragen.'

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) nam deel aan een debat op Finance Avenue. ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud