Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

'Elke drie jaar op successie-onderhoud'

Uw successie plannen, is niet iets statisch. 'Een goede successieplanning vergt om de drie jaar een onderhoudsbeurt', zegt advocaat Nathalie Labeeuw.

Zaterdag organiseerde De Tijd een debat met advocaat en specialiste vermogensplanning Nathalie Labeeuw (Cazimir) en notaris Carol Bohyn over succesieplanning. Volgens de sprekers is successieplanning geen statisch gegeven. 'Zo'n planning vergt een driejaarlijkse onderhoudsbeurt', zegt Labeeuw. 'In een mensenleven kan er veel veranderen zodat het goed is om de contracten regelmatig tegen het licht te houden. De vraag die iemand zich moet stellen is dan: 'Wat zijn de concrete gevolgen als ik vandaag sterf? Beantwoorden die gevolgen aan mijn wensen? Als dat niet zo is, kan je daar nog een mouw aan passen.'

Beide sprekers benadrukten dat het geen goed idee is om de keuze louter en alleen te baseren op fiscale motieven. 'Vastgoed schenken in Vlaanderen is goedkoper geworden. Mensen springen nogal op het fiscaal voordeel. Maar dat is gevaarlijk. De schenker vergeet al eens dat de schenking wordt verrekend op het ogenblik van overlijden van de schenker. Daarom ben je nooit zeker dat de schenking behouden kan blijven', aldus Labeeuw.

Notaris Bohyn verwees naar de techniek van de dubbele akte om mogelijke problemen te vermijden, zeker als ouders aan het ene kind onroerend goed en aan andere kinderen roerende goederen zoals geld schenken.  'Als ouders aan één kind een grond schenken en aan een ander een som geld, dan wordt - bij overlijden van de schenker - de waarde van de grond verrekend op het ogenblik van overlijden; de waarde van het geld wordt bepaald op het moment van de schenking. Dat kan tot scheeftrekkingen leiden. Daarom kan het een optie zijn om te schenken in onverdeeldheid. Alle kinderen worden dan onverdeeld eigenaar van zowel de grond als het geld.'

Huwelijkscontract

Ook het huwelijkscontract kan een interessante manier zijn om de successie te plannen. Maar volgens Labeeuw weten veel mensen niet of ze een huwelijkscontract hebben, laat staan wat er precies in staat. Volgens Bohyn kunnen oudere huwelijkscontracten clausules bevatten die helemaal niet meer up to date of wenselijk zijn. Het kan dan ook nuttig zijn om die contracten eens van onder het stof te halen. Verouderde clausules zoals " langst leeft, al heeft" zijn fiscaal heel duur. Huwelijkspartners maken beter gebruik van het zogenaamde keuzebeding. Dat biedt veel flexibiliteit. Als een partner sterft, kan de langstlevende kiezen wat van het gemeenschappelijk vermogen bij hem of haar blijft. Dat biedt alleen maar voordelen'.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud