Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

‘Meeneembaarheid registratierechten moet veralgemeend worden'

Op Finance Avenue pleit Philippe Janssens, vastgoedexpert bij Stadim, voor een veralgemening van de meeneembaarheid van registratierechten en gespreide betaling in de tijd. Dat moet de mobiliteit van de gezinnen bevorderen.

Bij de aankoop van vastgoed moeten registratierechten betaald worden. In Vlaanderen is dat 10 procent. Door de hoge belasting bij de aankoop denken de kopers/beleggers op lange termijn. Het resultaat is dat in België een woning gemiddeld maar om de 36 jaar van eigenaar verandert. Die termijnen zijn veel lager in andere landen. Zo is dat in het Verenigd Koninkrijk 10 jaar, in Nederland en Duitsland 18 jaar.

Uitbreiding meeneembaarheid

Philippe Janssens vindt dat een veralgemening van het meeneembaarheid de mobiliteit van de gezinnen bevordert. ‘Meeneembaarheid’ houdt in dat eerder betaalde registratierechten kunnen afgetrokken worden bij een volgende aankoop. Vandaag kan dat in Vlaanderen voor een gezinswoning, tot een maximumbedrag van 12.500 euro. Andere voorwaarde is dat de aangekochte en verkochte woning tot hoofdverblijfplaats dienen. Door de meeneembaarheid uit te breiden kunnen gezinnen evolueren: eerst een kleine woning of appartement, later een grotere gezinswoning, … Janssens pleit voor een uitbreiding tot alle soorten vastgoed. De registratierechten worden dan geïnd op de uitbouw van een vastgoedpatrimonium.

Spreiding in de tijd

Daarnaast pleit Janssens ervoor om de registratierechten niet volledig op het moment van de aankoop te betalen, maar wel gespreid over 10 jaar. Dat kan de betaalbaarheid bevorderen. Vandaag vragen de banken bij het toestaan van een lening een belangrijke eigen inbreng: de kopers moeten een derde van de totale aankoopsom (aankoopprijs, registratierechten en kosten) zelf financieren.

Type vastgoed

Gevraagd naar het type vastgoed waarin men het beste kan investeren, waarschuwde Janssens voor investeringen in individuele kamers in rusthuizen, hotels en studentenvoorzieningen. Individuele beleggers hebben weinig tot geen inspraak in het beleid van de exploitanten. Beter is om te kiezen voor een fonds dat in dergelijke voorzieningen investeert.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) nam deel aan een debat op Finance Avenue. ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche
Finance Avenue ©Lieven Van Assche
Finance Avenue 2015 ©Lieven Van Assche

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud