netto

Kan ik de belasting op Franse dividenden terugvorderen?

Frankrijk is maar bevoegd om 15 procent belastingen op dividenden te heffen. ©AFP

Ik bezit Franse aandelen. Is het mogelijk om in België belast te worden op het nettobedrag dat op mijn rekening is gestort?

'Elk jaar krijg ik een dividend uitbetaald, waarop ik in Frankrijk ongeveer 30 procent belastingen betaal. In België moet ik het brutobedrag aangeven en betaal ik opnieuw ongeveer 30 procent belastingen. Kan ik de belastingen in Frankrijk terugvorderen?' ‘Belgische inwoners die Franse dividenden innen, worden inderdaad tweemaal belast op dat inkomen’, bevestigt Enya Steenssens van PwC Tax Consultants.

Lezersvragen

Heeft u een vraag over uw pensioen, vastgoed, erfenis, belastingen of andere geldzaken? Stel ze hier. Onze redacteuren beantwoorden uw vraag of schakelen daar een expert voor in. Weet wel dat de Netto-redactie geen individueel (beleggings)advies geeft.

Een overzicht van alle beantwoorde lezersvragen vindt u in ons dossier 'Lezersvragen' >

In Frankrijk wordt doorgaans een bronheffing van 30 procent ingehouden. ‘Op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk is Frankrijk echter maar bevoegd om een belasting van 15 procent te heffen op dividenden ontvangen door particuliere beleggers’, zegt Steenssens. ‘Maar die vermindering van de Franse belastingheffing gebeurt echter niet automatisch. De belegger moet die ieder jaar zelf aanvragen.’ U moet het formulier ‘5001-NL’ invullen, dat u hier kan terugvinden. Vervolgens laat u het formulier in drievoud invullen en ondertekenen door uw lokaal belastingkantoor.

Eén exemplaar is voor uzelf, het tweede exemplaar is voor uw belastingkantoor en het derde moet u terugsturen naar uw bank, die het vervolgens zal bezorgen aan de Franse belastingadministratie. ‘Die procedure is eveneens beschikbaar bij verschillende banken, maar mogelijks zal u daarvoor moeten betalen’, zegt Steenssens.

De Belgische belastingadministratie zal 30 procent roerende voorheffing heffen op het nettobedrag van de door u ontvangen Franse dividenden. Dit nettobedrag is gelijk aan de ontvangen dividenden verminderd met 15 procent Franse belastingen.

‘Het Hof van Cassatie heeft vorig jaar geconcludeerd dat particuliere beleggers, net zoals beroepsmatige beleggers, recht hebben op een verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting. Dit houdt in dat de Franse bronheffing van 15 procent verrekend moet worden met de 30 procent Belgische roerende voorheffing. Dat resulteert in een Belgische belasting van 15 procent, zodat een totaal van 30 procent aan Belgische en Franse belastingen wordt ingehouden. Echter, in de praktijk blijkt dat de administratie deze uitspraak van Hof van Cassatie voorlopig niet aanvaardt’, zegt Steenssens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect