Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kan ik checken of mijn schoonmoeder een testament heeft?

Ik zou graag weten of mijn schoonmoeder, die aan dementie lijdt, een testament heeft opgemaakt. Niet omwille van de inhoud, maar om te weten of er al dan niet een testament is. Waar kan ik daarvoor terecht?
©Photo News

Als u een testament laat opmaken door of neerlegt bij een notaris, dan moet die het bestaan van dat document aangeven in een databank: het Centraal Register der Testamenten (CRT). Op die manier kunnen nabestaanden nagaan of er een testament of laatste wilsbeschikking bestaat.

Heeft uw schoonmoeder eigenhandig een testament geschreven dat ze zelf bewaart - ergens in een kast of in een kluis bijvoorbeeld - dan is het bestaan van dit testament nergens geregistreerd. 

Advertentie

Strikt beperkt

De toegang tot het CRT is strikt beperkt zolang de persoon die het testament opmaakte, leeft. 'Enkel de testator heeft toegang tot zijn gegevens', weet juridisch adviseur Véronique De Backer van notarisfederatie FEDNOT. Elke andere persoon kan de gegevens in het CRT slechts raadplegen na het overlijden van diegene die het testament opmaakte. 'Een bewindvoerder kan dus geen opzoeking doen.'

Met andere woorden: of uw schoonmoeder al dan niet een testament heeft, is een beschermd geheim.

Niet de inhoud

Overigens geeft de notaris enkel het bestaan van het testament door aan het CRT, niet de inhoud ervan. Doorgaans gebeurt een opzoeking in de databank CRT door de notaris die de vereffening van de nalatenschap behandelt. Als er geen notaris werd aangesteld, kunnen particulieren zich ook wenden tot de diensten van FEDNOT. De opzoeking in het CRT is gratis.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.