Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kan ik mijn ouders onterven?

Kan ik mijn ouders volledig onterven? Wie moet de wettelijke erfgenamen op de hoogte brengen van het bestaan van een testament? Is een testament rechtsgeldig als de wettelijke erfgenamen niet op de hoogte gebracht zijn van het testament?
Ouders kunnen met een testament onterfd worden. ©Shutterstock

Als u uw nalatenschap niet regelt met bijvoorbeeld een testament, dan wordt die volgens de wettelijke erfregels verdeeld. Het nieuwe erfrecht – dat sinds 1 september 2018 van kracht is – verandert die regels niet. Ouders erven van hun kind als dat overlijdt zonder zelf kinderen na te laten.

Door het nieuwe erfrecht is het voortaan wél mogelijk om de ouders volledig te onterven. ‘Kinderen kunnen perfect hun hele vermogen legateren of wegschenken aan wie dan ook, zodat de ouders feitelijk onterfd worden’, zegt notaris Carol Bohyn. ‘Dat kan impliciet door te schenkingen te doen of testamenten op te stellen in het voordeel van iemand anders. Het kan ook formeel via een testament waarin de onterving van de ouders expliciet wordt opgenomen.’

Advertentie

Wanneer degene die het testament heeft opgesteld overlijdt, zal de notaris van de begunstigde van het testament contact zal opnemen met de erfgenamen. ‘De notaris contacteert altijd de kinderen en de echtgenoot of echtgenote van de overledene, omdat zij altijd aanspraak maken op een minimumdeel van de nalatenschap. Het zijn wat men in het vakjargon reservataire erfgenamen noemt’, zegt Bohyn.

‘Er is geen wettelijke verplichting om wettige erfgenamen te contacteren als ze niet reservatair beschermd zijn – zoals ouders, broers en zussen of neven/nichten - en door het testament uitdrukkelijk of impliciet onterfd zijn.’ Het testament is met andere woorden niet ongeldig als die wettige erfgenamen niet van het testament op de hoogte zijn gebracht.

De notaris zal hen wel contacteren als de begunstigde van het testament dat vraagt en de contactgegevens aan de notaris overhandigt. Als die erfgenamen zelf de notaris contacteren, kunnen ze een kopie van het testament krijgen en zo de geldigheid ervan controleren. ‘Als de wettige erfgenamen wel een deel erven, dan zal de notaris hen sowieso contacteren. Ze zijn dan immers betrokken zijn in de afwikkeling van de erfenis’, zegt Bohyn.

Een testament dat bij een notaris werd opgesteld, wordt door die notaris bewaard. En dat is niet noodzakelijk de notaris die voor de uitvoering van de erfenis wordt aangesteld. Elke notaris kan in het Centraal Register van Testamenten nakijken of er een testament werd opgemaakt en bij welke notaris dit werd bewaard of gedeponeerd. De notaris die het testament bewaart, zal dan een kopie bezorgen.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.