Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kan ik mijn partner deels onterven ten voordele van mijn kinderen?

Ik heb een huwelijkscontract met scheiding van goederen en vruchtgebruik voor de langstlevende. Onlangs heb ik een som geld geërfd en ik zou die bij mijn overlijden rechtstreeks aan mijn kinderen willen geven. Mijn echtgenoot zou dus geen vruchtgebruik mogen krijgen. Kan ik dat met een eigenhandig opgesteld testament regelen of moet dat via een notaris?
©Ã‚© moodboard/Corbis

U kunt het geld dat u geërfd hebt nalaten aan uw kinderen, op voorwaarde dat die actie geen afbreuk doet aan de wettelijke reserve van uw echtgenoot. Ook als u gehuwd bent met scheiding van goederen heeft uw partner bij uw overlijden recht op een bepaalde reserve.

De reserve van de langstlevende huwelijkspartner bestaat uit een concrete en een abstracte reserve. De eerste is gelijk aan het vruchtgebruik van de gezinswoning. De tweede is gelijk aan het vruchtgebruik van de helft van de fictieve massa. Dat is de optelsom van de goederen die de overleden echtgenoot heeft op het ogenblik van overlijden plus de goederen die bij leven zijn geschonken.

Advertentie

Als het vruchtgebruik van de gezinswoning minder waard is dan het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap, dan mag de langstlevende partner uit de rest van de nalatenschap putten om de reserve aan te vullen.

U mag de gekregen som aan uw kinderen nalaten in een testament dat u ‘eigenhandig’ opstelt, maar dat houdt risico’s in. Het testament moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Wilt u helemaal zeker zijn, dan kunt u het testament door een notaris laten opmaken. Die kan meteen ook nagaan of de wettelijke reserve van uw echtgenoot daarmee niet wordt aangetast.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.