Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Waar betaal ik successierechten als mijn moeder in het buitenland woont?

Ik ben enig kind en woon in België. Mijn moeder is al 25 jaar residente in het Spaanse Andalucia en heeft er ook een eigendom. Waar en hoeveel successierechten zal ik moeten betalen bij haar overlijden?
©BELGAIMAGE

Elk land bepaalt vrij de criteria – in het vakjargon aanknopingspunten – op basis waarvan het successiebelastingen heft. ‘Het Spaanse aanknopingspunt is  niet de woonplaats van de overledene, maar wel de woonplaats van de erfgenaam. Alleen erfgenamen die in Spanje wonen, moeten in principe Spaanse successierechten betalen’, zegt Evelyne Van der Elst, advocate bij Cazimir. ‘Maar het is wel zo dat Spanje altijd situsgoederen op Spaanse bodem belast, ongeacht de woonplaats van de erfgenaam.’  

→ Hoeveel kost erven? De belastingdienst is dan wel geen erfgenaam, toch neemt hij een hap uit wat u erft. Bereken hier hoeveel de Vlaamse fiscus van uw erfenis opeist. 

Advertentie

Situsgoederen zijn in Spanje gelegen vastgoed inclusief inboedel, Spaanse bankrekeningen en effectendepots, aandelen in Spaanse vennootschappen en uitkeringen uit Spaanse levensverzekeringen. Hypothecaire schulden aangegaan ter verkrijging van de woning mogen in aftrek genomen worden.

Hoe hoog zijn de Spaanse successierechten? Elk van de 17 afzonderlijke deelstaten hebben fiscale bevoegdheden. Ze kunnen zelf vrijstellingen en verminderingen bepalen. ‘In Andalucia geldt sinds januari 2018 een algemene vrijstelling van erfbelasting voor kinderen ten belope van één miljoen euro, voor zover het nettovermogen van het kind in kwestie minder dan één miljoen bedraagt. Bij hogere bedragen worden progressieve tarieven toegepast, die schommelen tussen 7,6 en 36,5 procent.

‘Concreet zal u geen erfbelastingen moeten betalen op alle bezittingen van uw moeder buiten Spanje, zoals bijvoorbeeld gelden op een Belgische rekening. Ook de Spaanse eigendom, Spaanse bankrekeningen, … ontsnappen aan successierechten op voorwaarde dat de waarde ervan niet meer dan 1 één miljoen euro bedraagt’, besluit Van der Elst. ‘Hou er wel rekening mee dat er altijd Belgische erfbelasting verschuldigd is bij de vererving van vastgoed gelegen in België, ongeacht waar de erflater of erfgenaam wonen.’

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.