netto

Heb ik nog recht op vakantiegeld als gepensioneerde?

©Photo News

Gepensioneerde werknemers en ambtenaren ontvangen in de loop van de maand mei - boven op hun wettelijk pensioen - vakantiegeld. Dat is er niet voor gepensioneerde zelfstandigen.

Voor gepensioneerde werknemers bedraagt het brutovakantiegeld maximaal 962,25 euro voor een gezinspensioen en 769,80 euro voor een alleenstaandenpensioen. Voor ambtenaren is er een gewoon vakantiegeld van 260,34 euro bruto als alleenstaande en van 347,13 euro bruto voor een gezin.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat u 60 jaar bent en dat uw brutomaandbedrag lager is dan 2.259,09 euro. Daar komt voor gepensioneerden die een supplement ‘gewaarborgd minimum’ genieten nog een ‘aanvullende toeslag bij het vakantiegeld’ bovenop. Die bedraagt 393,60 euro bruto voor een alleenstaande en 471,94 euro bruto voor gehuwde gepensioneerden. Het vakantiegeld kan wel niet meer bedragen dan het totale pensioenbedrag voor de maand mei. Eventueel vakantiegeld uit het werknemersstelsel kan verrekend worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect