Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Heeft mijn ex recht op mijn aanvullend pensioen?

Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen of ongehuwd samenwonende koppels hoeven hun aanvullend pensioen niet te verdelen. Koppels gehuwd met gemeenschap van goederen wel. Uw ex heeft dan in principe recht op 50 procent van de rechten die tijdens uw huwelijk via het aanvullend pensioen zijn opgebouwd.
Advertentie
©Photo News

Bij een onmiddellijke verdeling wordt de zogenaamde netto ‘verworven reserve’ verdeeld. Die vindt u op de pensioenfiche. Wordt de verdeling uitgesteld tot na de pensionering, dan is het bedrag dat verdeeld moet worden de helft van de uitgekeerde verzekeringsprestatie, berekend in verhouding tot de duur van het huwelijk.

Ofwel worden de partners het eens (scheiding door onderlinge overeenstemming), ofwel beslist de rechter als een onderling akkoord niet mogelijk blijkt.

Omdat aanvullende pensioencontracten pas verzilverd worden rond de pensioenleeftijd, is het vaak moeilijk te  aanvaarden dat u nu al aan uw ex een deel van een kapitaal moet betalen dat u zelf nog niet hebt ontvangen. Of dat u in het ergste geval - bij overlijden - zelfs nooit zult ontvangen. Daarom wordt vaak een compensatieregeling uitgewerkt.

Vindt de scheiding plaats na de uitkering van het pensioenkapitaal, dan maakt dat kapitaal deel uit van de te verdelen bedragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud