netto

Hoe moet ik de fiche van mijn groepsverzekering lezen?

©ANP XTRA

De jaarlijkse pensioenfiche of ‘benefits statement’ geeft een overzicht van de betaalde premies, waarborgen en kapitalen van uw groepsverzekering. Veel werknemers fronsen de wenkbrauwen als ze het document onder ogen krijgen en klasseren het achteloos.

Nochtans loont het de moeite om er even bij stil te staan. Misschien bent u wel rijker dan u denkt.

→ Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke situatie, loon en tewerkstelling spelen een rol in de berekening van de verschillende waarborgen. Verwittig uw werkgever als uw situatie intussen is gewijzigd, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

→ Betaalde premies

De groepsverzekering kan alleen door uw werkgever gefinancierd worden, maar veel werknemers betalen ook een eigen bijdrage.

→ Pensioenkapitaal

Een groepsverzekering is in de eerste plaats bedoeld voor het opbouwen van een extra
pensioenkapitaal.

Hoeveel u op uw pensioenleeftijd uitgekeerd zult krijgen, leest u onder de titel ‘Bij leven’. De berekening gebeurt in de veronderstelling dat de huidige voorwaarden (premies worden ook in de toekomst gestort, dezelfde graad van tewerkstelling…) tot aan uw pensioenleeftijd ongewijzigd blijven. De winstdeelname ontvangt u boven op het gewaarborgde rendement.

→ Verworven reserves

Lang niet iedereen blijft zijn hele leven bij eenzelfde werkgever. De verworven reserves tonen u welk kapitaal er al is opgebouwd. Daarop hebt u recht als u uw werkgever zou verlaten. Op de pensioenfiche vindt u het bedrag op 1 januari van het betrokken jaar en dat van het vorige jaar. Zo weet u hoe uw reserves het afgelopen jaar geëvolueerd zijn.

→ Overlijdensdekking

De meeste groepsverzekeringen voorzien in een financiële bijdrage voor uw nabestaanden mocht u vóór de pensioenleeftijd overlijden. Wie de begunstigde is, wordt in het reglement van de groepsverzekering bepaald. Sommige verzekeringen voorzien ook in een uitkering van wezenrente aan kinderen.

→ Invaliditeit

Sommige groepsverzekeringen betalen een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect