Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Ik ben gepensioneerd en ga scheiden. Wat met mijn wettelijk pensioen?

Als uw pensioen als loontrekker of zelfstandige berekend werd op basis van het alleenstaandenstatuut, heeft een echtscheiding geen enkele invloed op uw pensioen.
Advertentie
©Photo News

Werd uw pensioen als loontrekker of zelfstandige daarentegen berekend op basis van het gezinsstatuut (dat wordt toegekend aan een gehuwde persoon, niet-ambtenaar, wiens echtgenoot geen of een beperkt inkomen heeft), dan heeft uw echtscheiding tot gevolg dat het supplement dat u ontvangt als gezin wordt ingetrokken. In de toekomst zult u een alleenstaandenpensioen krijgen.

Ontvangt u een ambtenarenpensioen, dan heeft een echtscheiding geen enkele invloed op uw pensioen. Het pensioen van een ambtenaar is altijd een individueel pensioen.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud