netto

Kan ik vroeger met pensioen omdat ik invalide ben?

Mindervaliden kunnen niet eerder met pensioen. Als ze stoppen met werken, vallen ze terug op de invaliditeitsuitkering. ©ANP XTRA

Ik ben 48 jaar en ben voor 66 procent invalide verklaard. Toch werk ik al 29 jaar, sinds ik 19 was. Ik zou pas op 1 mei 2033 met vervroegd pensioen kunnen vertrekken. Kunnen mindervaliden niet eerder op pensioen? Ik ben fysisch niet in staat om nog 15 jaar te werken.

U kunt niet eerder met pensioen omdat u invalide bent. 'De huidige wetgeving voorziet geen uitzondering op de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor invalide personen', zo meldt de Rijksdienst voor Pensioenen.

Als u in 1970 bent geboren en in 1989 begon te werken, voldoet u op 1 mei 2033 aan de dubbele voorwaarde, namelijk een loopbaan van 42 jaar én de leeftijd van 63 jaar.

Enkel met een loopbaan van 44 jaar kan men op 60 met pensioen. Een vervroegd pensioen op 61 kan ook, maar dan moet u een loopbaan van 43 jaar hebben.

Invaliditeitsuitkering

U zou wel vroeger kunnen stoppen met werken, maar dan valt u enkel terug op de invaliditeitsuitkering.

De periode gedurende dewelke u die uitkering ontvangt, wordt voor uw pensioen wel gelijkgesteld met een gewerkte periode. 

Voor de berekening van het pensioenbedrag gaat de pensioendienst dan uit van een fictief loon, dat gebaseerd is op het laatst verdiende loon voor de onderbreking van uw loopbaan. 

Zwaar beroep

De federale regering bekijkt of ze ook personen met een zekere invaliditeit kan onderbrengen in de 'zware beroepen'. Zo zouden de voorwaarden om op pensioen te kunnen gaan, toch wat minder streng worden. Maar daarover is nu nog niets beslist. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect