Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Krijgen mijn partner en ik elk een eigen pensioen?

Als beide partners een eigen loopbaan met voldoende hoge eigen inkomsten uitbouwen, maakt het met het oog op het latere pensioen niet uit hoe u gaat samenwonen.
©EPA

Als een van beide partners geen eigen of weinig inkomsten heeft of bijvoorbeeld de eigen carrière - al dan niet tijdelijk - ‘on hold’ zet, is het vanuit pensioenoogpunt wel interessanter om te trouwen.

Het wettelijk pensioen kent namelijk alleen het huwelijk. Dat betekent dat wie wettelijk of feitelijk samenwoont voor het pensioen toch als een alleenstaande wordt beschouwd en een alleenstaandenpensioen ontvangt.

Advertentie

Bent u gehuwd, dan kan het zijn dat een van beide partners wel een gezinspensioen krijgt. Zijn pensioen wordt dan verhoogd met de factor 1,25, maar alleen als dat bedrag hoger is dan de som van de twee afzonderlijke alleenstaandenpensioenen. Bij uw pensionering gaat de pensioenkas automatisch na wat voor uw gezin het voordeligste is: elk een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen.

In het geval van een gezinspensioen wordt het pensioen van de andere partner hetzij opgeschort, hetzij afgetrokken van het gezinsbedrag. De andere partner mag geen werkloosheids- of ziekte-uitkering ontvangen.

De partner van een gepensioneerde met een gezinspensioen mag een beroepsactiviteit uitoefenen op voorwaarde dat het inkomen de toegelaten grensbedragen niet overschrijdt.

Het pensioenstelsel van de ambtenaren kent geen gezinspensioen. Een vastbenoemde ambtenaar ontvangt dus altijd een pensioen als alleenstaande, ook als de huwelijkspartner geen eigen inkomsten heeft.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.