netto

Tellen studiejaren en legerdienst mee voor het pensioen?

©Photo News

Sinds de zomer van 2017 wordt de vervulde leger- of burgerdienst altijd beschouwd als gewerkte jaren.

Dat meetellen van de leger- of burgerdienst als een gewerkt jaar, zal vaak ook leiden tot een hoger pensioen. De perioden als dienstplichtige of gewetensbezwaarde tellen ook volledig mee om aan het aantal vereiste jaren voor het vervroegd pensioen te komen.

‘De pensioenramingen in mypension houden rekening met de periodes van dienstplicht of gewetensbezwaarde zowel voor het pensioenbedrag als het bepalen van de vroegst mogelijke ingangsdatum. Mocht deze periode nog niet gekend zijn in het loopbaanoverzicht, dan kan men dit melden via mypension. Dat wordt dan onderzocht en de raming wordt automatisch aangepast’, geeft de federale pensioendienst aan.

Studiejaren daarentegen tellen niet meer automatisch mee voor het pensioen. Deze jaren kunnen wel geregulariseerd of afgekocht worden. Daarvoor geldt momenteel een gunstige overgangsregeling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect