netto

Wat met mijn pensioen als meewerkende echtgenoot?

©Bert Van den Broucke

Veel zelfstandigen krijgen hulp van hun partner. Voor hen werd in 2003 het statuut van meewerkende echtgenoot gecreëerd.

Sinds juli 2005 is het een verplicht statuut voor echtgenoten of wettelijk samenwonende partners die minstens 90 dagen per jaar meewerken in de zaak en geen eigen inkomen hebben van meer dan 3.000 euro per jaar uit een zelfstandige beroepsactiviteit. De meewerkende echtgenoot mag ook geen of maar een beperkt inkomen hebben als werknemer of ambtenaar of een vervangingsinkomen krijgen. Zij moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Dat gebeurt bij hetzelfde fonds als dat van de zelfstandige partner. De minimumbijdrage voor een meewerkende echtgenoot is ongeveer de helft van de minimumbijdrage van andere zelfstandigen.

Ondanks de verlaagde minimumbijdrage genieten meewerkende partners dezelfde sociale bescherming als de zelfstandige partner. De meewerkende partner bouwt een volwaardig pensioen op en heeft recht op gezinsbijslag en gezondheidszorg. De meewerkende partner is ook verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Ook de meewerkende partner heeft recht op een minimumpensioen, maar enkel bij een loopbaanbreuk vanaf 30/45 (dus vanaf 30 gewerkte jaren). Daarbij tellen ook de loopbaanjaren in een ander statuut mee (bijvoorbeeld als werknemer), wat bijvoorbeeld relevant is voor meewerkende partners met een gemengde loopbaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect